Ar-Rahman, Surah Yang Maha Pemurah (Quran: Surah-55-Ar-Rahman)

55/Ar-Rahman-1: Alrrahmanu, 55/Ar-Rahman-2: AAallama alqurana, 55/Ar-Rahman-3: Khalaqa alinsana
direction_left
direction_right
id.islaminquran.com Android App
id.islaminquran.com Android App

Ar-Rahman, Surah Yang Maha Pemurah (Quran: Surah-55-Ar-Rahman)

Bismillāhir rahmānir rahīm

Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-1
55/Ar-Rahman-1: (Tuhan) Yang Maha Pemurah,
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-2
55/Ar-Rahman-2: Yang telah mengajarkan al Quran.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-3
55/Ar-Rahman-3: Dia menciptakan manusia.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-4
55/Ar-Rahman-4: Mengajarnya pandai berbicara.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-5
55/Ar-Rahman-5: Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-6
55/Ar-Rahman-6: Dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-7
55/Ar-Rahman-7: Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-8
55/Ar-Rahman-8: Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-9
55/Ar-Rahman-9: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-10
55/Ar-Rahman-10: Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-11
55/Ar-Rahman-11: Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-12
55/Ar-Rahman-12: Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-13
55/Ar-Rahman-13: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-14
55/Ar-Rahman-14: Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-15
55/Ar-Rahman-15: dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-16
55/Ar-Rahman-16: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-17
55/Ar-Rahman-17: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-18
55/Ar-Rahman-18: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-19
55/Ar-Rahman-19: Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-20
55/Ar-Rahman-20: antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-21
55/Ar-Rahman-21: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-22
55/Ar-Rahman-22: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-23
55/Ar-Rahman-23: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-24
55/Ar-Rahman-24: Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-25
55/Ar-Rahman-25: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-26
55/Ar-Rahman-26: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-27
55/Ar-Rahman-27: Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-28
55/Ar-Rahman-28: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-29
55/Ar-Rahman-29: Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-30
55/Ar-Rahman-30: Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-31
55/Ar-Rahman-31: Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-32
55/Ar-Rahman-32: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-33
55/Ar-Rahman-33: Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-34
55/Ar-Rahman-34: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-35
55/Ar-Rahman-35: Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-36
55/Ar-Rahman-36: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-37
55/Ar-Rahman-37: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-38
55/Ar-Rahman-38: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-39
55/Ar-Rahman-39: Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-40
55/Ar-Rahman-40: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-41
55/Ar-Rahman-41: Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-42
55/Ar-Rahman-42: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-43
55/Ar-Rahman-43: Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-44
55/Ar-Rahman-44: Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-45
55/Ar-Rahman-45: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-46
55/Ar-Rahman-46: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-47
55/Ar-Rahman-47: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?,
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-48
55/Ar-Rahman-48: kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-49
55/Ar-Rahman-49: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-50
55/Ar-Rahman-50: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-51
55/Ar-Rahman-51: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-52
55/Ar-Rahman-52: Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-53
55/Ar-Rahman-53: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-54
55/Ar-Rahman-54: Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-55
55/Ar-Rahman-55: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-56
55/Ar-Rahman-56: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-57
55/Ar-Rahman-57: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-58
55/Ar-Rahman-58: Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-59
55/Ar-Rahman-59: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-60
55/Ar-Rahman-60: Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-61
55/Ar-Rahman-61: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-62
55/Ar-Rahman-62: Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-63
55/Ar-Rahman-63: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-64
55/Ar-Rahman-64: Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-65
55/Ar-Rahman-65: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-66
55/Ar-Rahman-66: Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-67
55/Ar-Rahman-67: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-68
55/Ar-Rahman-68: Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-69
55/Ar-Rahman-69: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-70
55/Ar-Rahman-70: Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-71
55/Ar-Rahman-71: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-72
55/Ar-Rahman-72: (Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-73
55/Ar-Rahman-73: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-74
55/Ar-Rahman-74: Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-75
55/Ar-Rahman-75: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-76
55/Ar-Rahman-76: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-77
55/Ar-Rahman-77: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-78
55/Ar-Rahman-78: Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an »
Sponsor Links: