Az-Zariyat 31-51, Noble Qur'an (Juz-27, halaman-522)

Noble Qur'an » Juz-27 » halaman-522
share on facebook  tweet  share on google  print  
Az-Zariyat: 51/Az-Zariyat-31, 51/Az-Zariyat-32, 51/Az-Zariyat-33, 51/Az-Zariyat-34, 51/Az-Zariyat-35, 51/Az-Zariyat-36, 51/Az-Zariyat-37, 51/Az-Zariyat-38, 51/Az-Zariyat-39, 51/Az-Zariyat-40, 51/Az-Zariyat-41, 51/Az-Zariyat-42, 51/Az-Zariyat-43, 51/Az-Zariyat-44, 51/Az-Zariyat-45, 51/Az-Zariyat-46, 51/Az-Zariyat-47, 51/Az-Zariyat-48, 51/Az-Zariyat-49, 51/Az-Zariyat-50, 51/Az-Zariyat-51, Noble Qur'an, Juz-27, halaman-522, Az-Zariyat 31-51
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-31
51/Az-Zariyat-31: Ibrahim bertanya: "Apakah urusanmu hai para utusan?"
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-32
51/Az-Zariyat-32: Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa (kaum Luth),
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-33
51/Az-Zariyat-33: agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-34
51/Az-Zariyat-34: yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-35
51/Az-Zariyat-35: Lalu Kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Luth itu.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-36
51/Az-Zariyat-36: Dan Kami tidak mendapati negeri itu, kecuali sebuah rumah dari orang yang berserah diri.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-37
51/Az-Zariyat-37: Dan Kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-38
51/Az-Zariyat-38: Dan juga pada Musa (terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah) ketika Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-39
51/Az-Zariyat-39: Maka dia (Fir'aun) berpaling (dari iman) bersama tentaranya dan berkata: "Dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-40
51/Az-Zariyat-40: Maka Kami siksa dia dan tentaranya lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut, sedang dia melakukan pekerjaan yang tercela.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-41
51/Az-Zariyat-41: Dan juga pada (kisah) Aad ketika Kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-42
51/Az-Zariyat-42: angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-43
51/Az-Zariyat-43: Dan pada (kisah) kaum Tsamud ketika dikatakan kepada mereka: "Bersenang-senanglah kalian sampai suatu waktu".
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-44
51/Az-Zariyat-44: Maka mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya, lalu mereka disambar petir dan mereka melihatnya.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-45
51/Az-Zariyat-45: Maka mereka sekali-kali tidak dapat bangun dan tidak pula mendapat pertolongan,
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-46
51/Az-Zariyat-46: dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-47
51/Az-Zariyat-47: Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-48
51/Az-Zariyat-48: Dan bumi itu Kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan (adalah Kami).
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-49
51/Az-Zariyat-49: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-50
51/Az-Zariyat-50: Maka segeralah kembali kepada (mentaati) Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
Dengar Quran: 51/Az-Zariyat-51
51/Az-Zariyat-51: Dan janganlah kamu mengadakan tuhan yang lain disamping Allah. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: