Al-Qamar 28-49, Noble Qur'an (Juz-27, halaman-530)

Noble Qur'an » Juz-27 » halaman-530
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Qamar: 54/Al-Qamar-28, 54/Al-Qamar-29, 54/Al-Qamar-30, 54/Al-Qamar-31, 54/Al-Qamar-32, 54/Al-Qamar-33, 54/Al-Qamar-34, 54/Al-Qamar-35, 54/Al-Qamar-36, 54/Al-Qamar-37, 54/Al-Qamar-38, 54/Al-Qamar-39, 54/Al-Qamar-40, 54/Al-Qamar-41, 54/Al-Qamar-42, 54/Al-Qamar-43, 54/Al-Qamar-44, 54/Al-Qamar-45, 54/Al-Qamar-46, 54/Al-Qamar-47, 54/Al-Qamar-48, 54/Al-Qamar-49, Noble Qur'an, Juz-27, halaman-530, Al-Qamar 28-49
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-28
54/Al-Qamar-28: Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-29
54/Al-Qamar-29: Maka mereka memanggil kawannya, lalu kawannya menangkap (unta itu) dan membunuhnya.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-30
54/Al-Qamar-30: Alangkah dahsyatnya azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-31
54/Al-Qamar-31: Sesungguhnya Kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur, maka jadilah mereka seperti rumput kering (yang dikumpulkan oleh) yang punya kandang binatang.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-32
54/Al-Qamar-32: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-33
54/Al-Qamar-33: Kaum Luth-pun telah mendustakan ancaman-ancaman (nabinya).
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-34
54/Al-Qamar-34: Sesungguhnya Kami telah menghembuskan kepada mereka angin yang membawa batu-batu (yang menimpa mereka), kecuali keluarga Luth. Mereka Kami selamatkan sebelum fajar menyingsing,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-35
54/Al-Qamar-35: sebagai nikmat dari Kami. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur,
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-36
54/Al-Qamar-36: Dan sesungguhnya dia (Luth) telah memperingatkan mereka akan azab-azab Kami, maka mereka mendustakan ancaman-ancaman itu.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-37
54/Al-Qamar-37: Dan sesungguhnya mereka telah membujuknya (agar menyerahkan) tamunya (kepada mereka), lalu Kami butakan mata mereka, maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-38
54/Al-Qamar-38: Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-39
54/Al-Qamar-39: Maka rasakanlah azab-Ku dan ancaman-ancaman-Ku.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-40
54/Al-Qamar-40: Dan sesungguhnya telah Kami mudahkan Al Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran?
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-41
54/Al-Qamar-41: Dan sesungguhnya telah datang kepada kaum Fir'aun ancaman-ancaman.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-42
54/Al-Qamar-42: Mereka mendustakan mukjizat Kami semuanya, lalu Kami azab mereka sebagai azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-43
54/Al-Qamar-43: Apakah orang-orang kafirmu (hai kaum musyrikin) lebih baik dari mereka itu, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan (dari azab) dalam Kitab-kitab yang dahulu
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-44
54/Al-Qamar-44: Atau apakah mereka mengatakan: "Kami adalah satu golongan yang bersatu yang pasti menang".
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-45
54/Al-Qamar-45: Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-46
54/Al-Qamar-46: Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-47
54/Al-Qamar-47: Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan (di dunia) dan dalam neraka.
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-48
54/Al-Qamar-48: (Ingatlah) pada hari mereka diseret ke neraka atas muka mereka. (Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah sentuhan api neraka!"
Dengar Quran: 54/Al-Qamar-49
54/Al-Qamar-49: Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: