An-Najm 27-44, Noble Qur'an (Juz-27, halaman-527)

Noble Qur'an » Juz-27 » halaman-527
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Najm: 53/An-Najm-27, 53/An-Najm-28, 53/An-Najm-29, 53/An-Najm-30, 53/An-Najm-31, 53/An-Najm-32, 53/An-Najm-33, 53/An-Najm-34, 53/An-Najm-35, 53/An-Najm-36, 53/An-Najm-37, 53/An-Najm-38, 53/An-Najm-39, 53/An-Najm-40, 53/An-Najm-41, 53/An-Najm-42, 53/An-Najm-43, 53/An-Najm-44, Noble Qur'an, Juz-27, halaman-527, An-Najm 27-44
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 53/An-Najm-27
53/An-Najm-27: Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.
Dengar Quran: 53/An-Najm-28
53/An-Najm-28: Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
Dengar Quran: 53/An-Najm-29
53/An-Najm-29: Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
Dengar Quran: 53/An-Najm-30
53/An-Najm-30: Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Dengar Quran: 53/An-Najm-31
53/An-Najm-31: Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).
Dengar Quran: 53/An-Najm-32
53/An-Najm-32: (Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
Dengar Quran: 53/An-Najm-33
53/An-Najm-33: Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Quran)?
Dengar Quran: 53/An-Najm-34
53/An-Najm-34: serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
Dengar Quran: 53/An-Najm-35
53/An-Najm-35: Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?
Dengar Quran: 53/An-Najm-36
53/An-Najm-36: Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
Dengar Quran: 53/An-Najm-37
53/An-Najm-37: dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
Dengar Quran: 53/An-Najm-38
53/An-Najm-38: (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
Dengar Quran: 53/An-Najm-39
53/An-Najm-39: dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,
Dengar Quran: 53/An-Najm-40
53/An-Najm-40: dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
Dengar Quran: 53/An-Najm-41
53/An-Najm-41: Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
Dengar Quran: 53/An-Najm-42
53/An-Najm-42: dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),
Dengar Quran: 53/An-Najm-43
53/An-Najm-43: dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
Dengar Quran: 53/An-Najm-44
53/An-Najm-44: dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: