Ar-Rahman 17-40, Noble Qur'an (Juz-27, halaman-532)

Noble Qur'an » Juz-27 » halaman-532
share on facebook  tweet  share on google  print  
Ar-Rahman: 55/Ar-Rahman-17, 55/Ar-Rahman-18, 55/Ar-Rahman-19, 55/Ar-Rahman-20, 55/Ar-Rahman-21, 55/Ar-Rahman-22, 55/Ar-Rahman-23, 55/Ar-Rahman-24, 55/Ar-Rahman-25, 55/Ar-Rahman-26, 55/Ar-Rahman-27, 55/Ar-Rahman-28, 55/Ar-Rahman-29, 55/Ar-Rahman-30, 55/Ar-Rahman-31, 55/Ar-Rahman-32, 55/Ar-Rahman-33, 55/Ar-Rahman-34, 55/Ar-Rahman-35, 55/Ar-Rahman-36, 55/Ar-Rahman-37, 55/Ar-Rahman-38, 55/Ar-Rahman-39, 55/Ar-Rahman-40, Noble Qur'an, Juz-27, halaman-532, Ar-Rahman 17-40
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-17
55/Ar-Rahman-17: Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-18
55/Ar-Rahman-18: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-19
55/Ar-Rahman-19: Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-20
55/Ar-Rahman-20: antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-21
55/Ar-Rahman-21: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-22
55/Ar-Rahman-22: Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-23
55/Ar-Rahman-23: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-24
55/Ar-Rahman-24: Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-25
55/Ar-Rahman-25: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-26
55/Ar-Rahman-26: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-27
55/Ar-Rahman-27: Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-28
55/Ar-Rahman-28: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-29
55/Ar-Rahman-29: Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-30
55/Ar-Rahman-30: Maka nikmat Rabb-mu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-31
55/Ar-Rahman-31: Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-32
55/Ar-Rahman-32: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-33
55/Ar-Rahman-33: Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-34
55/Ar-Rahman-34: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-35
55/Ar-Rahman-35: Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-36
55/Ar-Rahman-36: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-37
55/Ar-Rahman-37: Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-38
55/Ar-Rahman-38: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-39
55/Ar-Rahman-39: Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
Dengar Quran: 55/Ar-Rahman-40
55/Ar-Rahman-40: Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: