ар-Рахман 17-40, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-532)

ар-Рахман: 55/ар-Рахман-17, 55/ар-Рахман-18, 55/ар-Рахман-19, 55/ар-Рахман-20, 55/ар-Рахман-21, 55/ар-Рахман-22, 55/ар-Рахман-23, 55/ар-Рахман-24, 55/ар-Рахман-25, 55/ар-Рахман-26, 55/ар-Рахман-27, 55/ар-Рахман-28, 55/ар-Рахман-29, 55/ар-Рахман-30, 55/ар-Рахман-31, 55/ар-Рахман-32, 55/ар-Рахман-33, 55/ар-Рахман-34, 55/ар-Рахман-35, 55/ар-Рахман-36, 55/ар-Рахман-37, 55/ар-Рахман-38, 55/ар-Рахман-39, 55/ар-Рахман-40, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-532, ар-Рахман 17-40
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-17
55/ар-Рахман-17: Той е Господът на двата изтока и Господът на двата запада (за хората и за джиновете).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-18
55/ар-Рахман-18: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-19
55/ар-Рахман-19: Пусна Той двете морета да се срещнат.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-20
55/ар-Рахман-20: Но между тях има преграда, която и двете не престъпват (и така не развалят равновесието).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-21
55/ар-Рахман-21: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-22
55/ар-Рахман-22: И от двете излизат бисери и корали.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-23
55/ар-Рахман-23: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-24
55/ар-Рахман-24: И Негови са плаващите кораби, въздигнали се като планини в морето.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-25
55/ар-Рахман-25: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-26
55/ар-Рахман-26: Всички същества( хора и джинове) са смъртни (обречени да загинат).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-27
55/ар-Рахман-27: И вечен (неотминаващ) е само Ликът на твоя Господ, Владетелят на величието и почитта.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-28
55/ар-Рахман-28: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-29
55/ар-Рахман-29: Умоляват Го всички на небесата и на земята. И всеки миг изявява Той някакво дело.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-30
55/ар-Рахман-30: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-31
55/ар-Рахман-31: Ще ви направим скоро равносметка, о, два свята (на джинове и хора)!
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-32
55/ар-Рахман-32: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-33
55/ар-Рахман-33: О, множество от джинове и хора, ако можете да проникнете зад пределите на небесата и на земята, проникнете! Но не ще можете (да проникнете), освен със водител (духовен учител, чрез който да проникнете).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-34
55/ар-Рахман-34: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-35
55/ар-Рахман-35: Ще бъде пратен срещу вас пламък от огън и дим, и не ще можете да си помогнете (не ще можете да се спасите).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-36
55/ар-Рахман-36: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-37
55/ар-Рахман-37: И когато небето се разцепи и стане розово- червено като разтопено масло.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-38
55/ар-Рахман-38: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-39
55/ар-Рахман-39: Вече в този Ден не ще бъдат питани за греховете си нито хората, нито джининовете.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-40
55/ар-Рахман-40: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: