Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-531), ал-Камар 50-55, ар-Рахман 1-16

ал-Камар: 54/ал-Камар-50, 54/ал-Камар-51, 54/ал-Камар-52, 54/ал-Камар-53, 54/ал-Камар-54, 54/ал-Камар-55, ар-Рахман: 55/ар-Рахман-1, 55/ар-Рахман-2, 55/ар-Рахман-3, 55/ар-Рахман-4, 55/ар-Рахман-5, 55/ар-Рахман-6, 55/ар-Рахман-7, 55/ар-Рахман-8, 55/ар-Рахман-9, 55/ар-Рахман-10, 55/ар-Рахман-11, 55/ар-Рахман-12, 55/ар-Рахман-13, 55/ар-Рахман-14, 55/ар-Рахман-15, 55/ар-Рахман-16, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-531, ал-Камар 50-55, ар-Рахман 1-16
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-50
54/ал-Камар-50: И Нашата повеля е една и е колкото едно мигане на окото.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-51
54/ал-Камар-51: И вече погубихме подобните на вас. Но има ли кой да се поучи от това?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-52
54/ал-Камар-52: И всяко нещо, което те са вършили, го има в Писанията.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-53
54/ал-Камар-53: Всичко, малко или голямо, е записано.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-54
54/ал-Камар-54: И наистина притежателите на таква (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) ще бъдат сред градините на Рая и покрай реки.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-55
54/ал-Камар-55: Пред Всемогъщия Създател, на поста на верните.

ар-Рахман

Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-1
55/ар-Рахман-1: (Той е) Всемилостивият.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-2
55/ар-Рахман-2: Научи на Корана.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-3
55/ар-Рахман-3: Сътвори Той човека.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-4
55/ар-Рахман-4: Научи го да говори (да разбира, да се изразява и да пояснява).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-5
55/ар-Рахман-5: Слънцето и луната (са създадени и се движат по орбити) по изчисления.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-6
55/ар-Рахман-6: И звездите, и дърветата се прекланят на Него (на Аллах).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-7
55/ар-Рахман-7: И въздигна Той небето ( според законите на астрофизиката и теорията за големия взив, вселената непрекъснато се разширява), и положи везните (мярката, тежестта и равновесието в гравитацията).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-8
55/ар-Рахман-8: И не престъпвайте вие в мярката (не лъжете).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-9
55/ар-Рахман-9: И отмервайте справедливо, и не ощетявайте в мярката!
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-10
55/ар-Рахман-10: И положи Той земята за тварите (в състояние най-благоприятно за живот).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-11
55/ар-Рахман-11: На нея има плодове и дървета с обвити фурми.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-12
55/ар-Рахман-12: И зърно с плява, и растения с приятни ухания.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-13
55/ар-Рахман-13: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-14
55/ар-Рахман-14: Сътвори Той (Аллах) човека от звънка глина като грънчарско изделие.
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-15
55/ар-Рахман-15: И сътвори Той джиновете от пламъка на бездимен огън (от енергия).
Слушайте Коран: 55/ар-Рахман-16
55/ар-Рахман-16: Тогава вие (хора и джинове) кои блага на вашия Господ взимате за лъжа?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: