ар-Рахман-7, Сура 55-Всемилостивия (ар-Рахман) стих-7

55/ар-Рахман-7: И въздигна Той небето ( според законите на астрофизиката и теорията за големия взив, вселената непрекъснато се разширява), и положи везните (мярката, тежестта и равновесието в гравитацията). (българската транслитерация: Уeс сeмаe рeфeaха уe уeдaaл мизан(мизанe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ар-Рахман-7
Сура 55-Всемилостивия (ар-Рахман) стих-7

وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
българската транслитерация: Уeс сeмаe рeфeaха уe уeдaaл мизан(мизанe).
И въздигна Той небето ( според законите на астрофизиката и теорията за големия взив, вселената непрекъснато се разширява), и положи везните (мярката, тежестта и равновесието в гравитацията).ар-Рахман: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: