ар-Рахман-56, Сура 55-Всемилостивия (ар-Рахман) стих-56

55/ар-Рахман-56: Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин. (българската транслитерация: Фихиннe касиратут тaрфи лeм ятмисхуннe инсун кaблeхум уe ла джанн(джаннун).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ар-Рахман-56
Сура 55-Всемилостивия (ар-Рахман) стих-56

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ
българската транслитерация: Фихиннe касиратут тaрфи лeм ятмисхуннe инсун кaблeхум уe ла джанн(джаннун).
Има там жени с целомъдрен поглед, недокоснати нито от човек преди тях, нито от джин.ар-Рахман: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: