ан-Наджм 1-26, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-526)

ан-Наджм: 53/ан-Наджм-1, 53/ан-Наджм-2, 53/ан-Наджм-3, 53/ан-Наджм-4, 53/ан-Наджм-5, 53/ан-Наджм-6, 53/ан-Наджм-7, 53/ан-Наджм-8, 53/ан-Наджм-9, 53/ан-Наджм-10, 53/ан-Наджм-11, 53/ан-Наджм-12, 53/ан-Наджм-13, 53/ан-Наджм-14, 53/ан-Наджм-15, 53/ан-Наджм-16, 53/ан-Наджм-17, 53/ан-Наджм-18, 53/ан-Наджм-19, 53/ан-Наджм-20, 53/ан-Наджм-21, 53/ан-Наджм-22, 53/ан-Наджм-23, 53/ан-Наджм-24, 53/ан-Наджм-25, 53/ан-Наджм-26, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-526, ан-Наджм 1-26
direction_left
direction_right

ан-Наджм

Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-1
53/ан-Наджм-1: Kълна се в звездата, когато залязва.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-2
53/ан-Наджм-2: Не се е заблудил вашият повелител и не се е отклонил.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-3
53/ан-Наджм-3: И не говори той от себе си.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-4
53/ан-Наджм-4: Това (което той казва) е само откровение, което му се разкрива.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-5
53/ан-Наджм-5: Научи го много силният и мощен (Джибрил) (Гавраил).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-6
53/ан-Наджм-6: Той (Джибрили) (Гавраил) има голяма мощ и бързина. И така се насочи.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-7
53/ан-Наджм-7: И той бе (появи се) на най-високото място на хоризонта.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-8
53/ан-Наджм-8: После се приближи и се спусна.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-9
53/ан-Наджм-9: И застана на разстояние два лъка, (даже) по-близо.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-10
53/ан-Наджм-10: И така разкри на Неговия раб, каквото трябваше да разкрие.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-11
53/ан-Наджм-11: Сърцето му (онова, което видя с очите на душата си) не отрече онова, което беше видял (с очите на духа си).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-12
53/ан-Наджм-12: Нима вие спорите с него за онова, което бе видял?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-13
53/ан-Наджм-13: Несъмнено, той и друг път го видя при спускането му.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-14
53/ан-Наджм-14: До Лотосовото Дърво на крайния предел.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-15
53/ан-Наджм-15: До него (Лотосовото Дърво) е Градината Мева на Рая.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-16
53/ан-Наджм-16: Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-17
53/ан-Наджм-17: И не се отклони погледът, и не се откъсна.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-18
53/ан-Наджм-18: И кълна се, че той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-19
53/ан-Наджм-19: Вие видяхте Лат и Узза?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-20
53/ан-Наджм-20: А другото, третото, Менат (видяхте ли)?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-21
53/ан-Наджм-21: Нима мъжката (рожба) е ваша, а женската (рожба) е Негова?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-22
53/ан-Наджм-22: Ако е така, тогава това е несправедливо разпределяне.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-23
53/ан-Наджм-23: И това са само (имена), които назовахте вие и предците ви. Аллах не им низпосла ни един довод (доказателство).Те следват само своята догадка и онова, което душите им харесват, въпреки че при тях несъмнено дойде напътствие от техния Господ.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-24
53/ан-Наджм-24: Нима за човека има само това, което пожелае?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-25
53/ан-Наджм-25: Но на Аллах принадлежи и миналото, и бъдещето (и земният, и отвъдният свят).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-26
53/ан-Наджм-26: И колко ангели има на небесата, чието застъпничество не избавя от нищо. Освен онзи (водителят на времето), който е получил позволение от Аллах, след като Аллах го е избрал и е получил благоволението Му.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: