ал-Камар 28-49, Свещеният Коран (Джуз'-27, страница-530)

ал-Камар: 54/ал-Камар-28, 54/ал-Камар-29, 54/ал-Камар-30, 54/ал-Камар-31, 54/ал-Камар-32, 54/ал-Камар-33, 54/ал-Камар-34, 54/ал-Камар-35, 54/ал-Камар-36, 54/ал-Камар-37, 54/ал-Камар-38, 54/ал-Камар-39, 54/ал-Камар-40, 54/ал-Камар-41, 54/ал-Камар-42, 54/ал-Камар-43, 54/ал-Камар-44, 54/ал-Камар-45, 54/ал-Камар-46, 54/ал-Камар-47, 54/ал-Камар-48, 54/ал-Камар-49, Свещеният Коран, Джуз'-27, страница-530, ал-Камар 28-49
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-28
54/ал-Камар-28: И ги извести, че водата е поделена между (нея и) тях! И пиенето на всеки е разпределено.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-29
54/ал-Камар-29: Но след време извикаха техен другар и той се зае, и я закла.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-30
54/ал-Камар-30: Тогава какво бе Моето мъчение и Моето предупреждение?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-31
54/ал-Камар-31: И изпратихме срещу тях само един вик и станаха като сухите сламки на сеното.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-32
54/ал-Камар-32: И кълна се, че сторихме Корана лесен за споменаване и прославяне (името на Аллах), но има ли кой да се поучи?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-33
54/ал-Камар-33: И народът на Лот взеха за лъжа предупрежденията.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-34
54/ал-Камар-34: И изпратихме срещу тях мощен ураган, освен за семейството на Лот. Спасихме ги на развиделяване.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-35
54/ал-Камар-35: Ето така даваме от Нашите блага на онзи, който е признателен.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-36
54/ал-Камар-36: И наистина Лот ги бе предупредил за Нашето голямо мъчение, но те се усъмниха в предупреждението.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-37
54/ал-Камар-37: И поискаха от него да ги допусне до гостите си, и така ослепихме очите им. Тогава вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-38
54/ал-Камар-38: И рано сутринта ги сполетя трайно мъчение.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-39
54/ал-Камар-39: Тогава вкусете Моето мъчение и Моето предупреждение.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-40
54/ал-Камар-40: И кълна се, че сторихме Корана лесен за споменаване и прославяне (името на Аллах), но има ли кой да се поучи?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-41
54/ал-Камар-41: Предупреждения дойдоха и при хората на Фараона.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-42
54/ал-Камар-42: И те взеха за лъжа всичките Ни знамения. Затова ги сграбчихме, както подобава на Всесилния, Всемогъщия.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-43
54/ал-Камар-43: (О, жители на Мека) нима вашите неверници са по-добри от тях (народите, които отрекоха) или за вас има оневиняване в Писанията?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-44
54/ал-Камар-44: Или казват: “Не сме ли ние непобедима общност”?
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-45
54/ал-Камар-45: Много скоро ще бъдат разгромени и ще обърнат гръб в бягство.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-46
54/ал-Камар-46: Не, обещаното им (мъчение) е този час. И този час е най-злочестият и най-горчивият.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-47
54/ал-Камар-47: И наистина престъпниците са в заблуда и безумие.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-48
54/ал-Камар-48: В този Ден, когато бъдат влачени по лице в огъня се казва: “Вкусете допира на пламтящия огън”.
Слушайте Коран: 54/ал-Камар-49
54/ал-Камар-49: Наистина Ние всяко нещо сътворихме с една мярка (съдба).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: