ал-Имран 92-100, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-62)

ал-Имран: 3/ал-Имран-92, 3/ал-Имран-93, 3/ал-Имран-94, 3/ал-Имран-95, 3/ал-Имран-96, 3/ал-Имран-97, 3/ал-Имран-98, 3/ал-Имран-99, 3/ал-Имран-100, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-62, ал-Имран 92-100
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-92
3/ал-Имран-92: Не ще се сдобиете с праведността, додето не раздадете (за Аллах) от онова, което обичате. А каквото и да раздадете, наистина Аллах го знае.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-93
3/ал-Имран-93: За синовете на Израил бе разрешена всяка храна, освен онова, което те сами си възбраниха, преди да бъде низпослана Тората. Кажи им: “Донесете Тората и я прочетете, ако говорите истината!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-94
3/ал-Имран-94: А който след това измисли лъжа за Аллах, ­тези са угнетителите.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-95
3/ал-Имран-95: Кажи им: “Аллах казва истината! Тогава следвайте вярата на Ибрахим, правоверния! И той не бе от съдружаващите.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-96
3/ал-Имран-96: Наистина първият Дом, съграден за хората, благословен и напътстващ за народите, е в Бека (Мека).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-97
3/ал-Имран-97: Там има ясни знамения и­ мястото на Ибрахим (Авраам), и който влезе там, е в безопасност. И дълг към Аллах е поклонението хадж за хората, които имат възможност. А който отрича, ­Аллах не се нуждае (от нищо).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-98
3/ал-Имран-98: Кажи им: “О, хора на Писанието, защо отричате знаменията на Аллах?­А Аллах е свидетел на делата ви.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-99
3/ал-Имран-99: Кажи им: “О, хора на Писанието, защо отклонявате от пътя на Аллах, стремейки се да го изкривите онези, които са повярвали, а сте свидетели (на истината)? Аллах не подминава вашите дела.”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-100
3/ал-Имран-100: О, вярващи, ако се покорите на група от дарените с Писанието, след като сте повярвали, те ще ви доведат до неверие.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: