ал-Имран 109-115, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-64)

ал-Имран: 3/ал-Имран-109, 3/ал-Имран-110, 3/ал-Имран-111, 3/ал-Имран-112, 3/ал-Имран-113, 3/ал-Имран-114, 3/ал-Имран-115, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-64, ал-Имран 109-115
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-109
3/ал-Имран-109: На Аллах е всичко на небесата и на земята, и при Аллах ще бъдат върнати делата.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-110
3/ал-Имран-110: Вие станахте най-примерната общност, избрана за хората. Повелявате одобряваното и възбранявате порицаваното и вярвате в Аллах. А ако и хората на Писанието бяха повярвали, щеше да е най-хубаво и за тях. Сред тях има и вярващи, но нечестивците са повече.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-111
3/ал-Имран-111: И те не могат да ви навредят, освен с обида. А ако се сражават с вас, ще ви обърнат гръб и ще избягат. После за тях, няма да има помощ.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-112
3/ал-Имран-112: Белязани са те с унижението, където и да се намират, освен онези, които са се хванали за въжето на Аллах (правия път) и за едно въже от хората (духовния учител, който ще ги доближи към Аллах). И ги сполетя гнева на Аллах, и бяха белязани с нищета. Това е, защото отрекоха знаменията на Аллах и убиха пророците без право. Това е, защото не се подчиниха (на Аллах) и престъпиха.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-113
3/ал-Имран-113: Те (всичките) не са еднакви. Сред хората на Писанието има и праведна общност, които в нощните часове изправени четат знаменията на Аллах и свеждат чела до земята в суджуд.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-114
3/ал-Имран-114: Те вярват в Аллах и в Сетния ден, и повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното, и се надпреварват в добрините. Тези са от праведниците.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-115
3/ал-Имран-115: Каквото и добро да сторят, не ще им се отрече. И Аллах знае най-добре богобоязливите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: