ан-Ниса 15-19, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-80)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-15, 4/ан-Ниса-16, 4/ан-Ниса-17, 4/ан-Ниса-18, 4/ан-Ниса-19, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-80, ан-Ниса 15-19
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-15
4/ан-Ниса-15: А срещу онези от жените ви, които извършат прелюбодеяние, вземете четирима измежду вас за свидетели. А засвидетелстват ли, дръжте жените в домовете, докато смъртта ги прибере или Аллах им стори път.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-16
4/ан-Ниса-16: И наказвайте двама измежду вас, които го извършат (прелюбодействат). Но ако се разкаят и се поправят, оставете ги! Аллах е приемащ покаянието, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-17
4/ан-Ниса-17: Аллах приема покаянието на онези, които правят зло в неведение, после веднага се покайват. На тези Аллах приема покаянието. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-18
4/ан-Ниса-18: И не се приема покаянието на онези, които са вършили злини, а когато при един от тях дойде смъртта казва: “Сега се покаях.” Не се приема покаянието и на онези, които умират неверници. За тях Ние сме приготвили болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-19
4/ан-Ниса-19: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах преди смъртта), не ви се позволява да взимате в наследство жените против волята им. И не ги потискайте, за да отнемете част от онова, което сте им дали, освен ако извършат явно прелюбодеяние. И живейте с тях, както подобава. А ако не ги харесвате то може Аллах да е вложил добро в онова, което не харесвате.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: