ал-Имран 116-121, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-65)

ал-Имран: 3/ал-Имран-116, 3/ал-Имран-117, 3/ал-Имран-118, 3/ал-Имран-119, 3/ал-Имран-120, 3/ал-Имран-121, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-65, ал-Имран 116-121
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-116
3/ал-Имран-116: А за отреклите вярата, с нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им. Тези са обитателите на Огъня, там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-117
3/ал-Имран-117: Онова, което те (неверниците) раздават в земния живот (за показност и самохвалство) прилича на посева на хора, които угнетяват самите Себе си (не спазват заповедите и забраните на Аллах, заради което непрекъснато губят), и който посев от внезапен мразовит вихър е поразен. И не Аллах ги угнети, а те сами се угнетяват.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-118
3/ал-Имран-118: О, вярващи, не взимайте доверени приятели, освен измежду вас! Те не ще пропуснат да посеят помежду ви развала и искат да изпаднете в беда. Омразата се показва от устата им, ала онова, което се таи в гърдите им, е по-голямо. Вече ви разкрихме знаменията, ако сте проумели.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-119
3/ал-Имран-119: Ето, вие (истинските вярващи) сте такива, вие ги обичате, а те не ви обичат. Вие вярвате в цялото Писание, а те, щом ви срещнат, казват: “Повярвахме”, но щом се уединят, хапят пръстите си от яд заради вас. Кажи им: “Умрете с яда си!” Аллах наистина знае съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-120
3/ал-Имран-120: И ако ви постигне добрина, това ги огорчава, а ако ви сполети злина, се радват (на нея). Но ако търпите и се боите да не изгубите милостта на Аллах, не ще ви навреди лукавството им с нищо. И наистина Аллах обгръща (със знанието Си) техните дела.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-121
3/ал-Имран-121: И ти бе се отделил от семейството си рано в призори, за да настаниш вярващите по места (удобни) за битката. И Аллах е Всечуващия, Всезнаещия.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: