ал-Имран 181-186, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-74)

ал-Имран: 3/ал-Имран-181, 3/ал-Имран-182, 3/ал-Имран-183, 3/ал-Имран-184, 3/ал-Имран-185, 3/ал-Имран-186, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-74, ал-Имран 181-186
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-181
3/ал-Имран-181: Аллах чу словата на онези, които казаха: “Аллах е беден, а ние сме богати.” Ще запишем какво казаха и това как избиваха пророците без право. И ще им кажем: “Вкусете мъчителното изгаряне!”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-182
3/ал-Имран-182: То (мъчението) е заради онова, което сторихте преди със своите ръце. Аллах не е угнетител на рабите Си.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-183
3/ал-Имран-183: На онези, които казаха: “Аллах ни заръча да не вярваме на пратеник, додето не ни донесе жертва, която огънят да погълне.” Кажи им: “Пратеници преди мен вече ви донесоха ясните знаци и онова, което казахте. Щом говорите истината, защо тогава ги убихте?”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-184
3/ал-Имран-184: И ако те вземат за лъжец (не скърби), то и преди теб бяха взимани за лъжци пратеници, донесли ясни знаци и писания, и сияйни Книги.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-185
3/ал-Имран-185: Всяка душа ще вкуси смъртта и вашите награди (равносметката за делата ви) напълно ще ви се изплатят в Деня на възкресението. Който бъде отдалечен от Огъня и бъде въведен в Рая, той ще е сполучилият. А земният живот е нищо друго освен измамна наслада.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-186
3/ал-Имран-186: Наистина ще бъдете изпитвани по отношение на имотите и живота ви, и ще чуете много обиди от дарените с Писанието преди вас и от съдружаващите. Но ако изтърпите и станете притежатели на боязън, то това е от „великите” дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: