ал-Имран 133-140, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-67)

ал-Имран: 3/ал-Имран-133, 3/ал-Имран-134, 3/ал-Имран-135, 3/ал-Имран-136, 3/ал-Имран-137, 3/ал-Имран-138, 3/ал-Имран-139, 3/ал-Имран-140, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-67, ал-Имран 133-140
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-133
3/ал-Имран-133: И се надпреварвайте към опрощението от вашия Господ и към Градината, голяма колкото небесата и земята, приготвена за богобоязливите (които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-134
3/ал-Имран-134: Тези са (богобоязливите), които раздават и в изобилие, и в нищета (за Аллах), и сдържат гнева си, и прощават на хората. А Аллах обича благодетелните.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-135
3/ал-Имран-135: И те (богобоязливите), щом сторят непристойност или угнетят душите си, споменават Аллах и молят опрощение за грехове си. А кой освен Аллах опрощава греховете? ­И те знаейки не упорстват в своите (грешни) деяния.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-136
3/ал-Имран-136: На тях наградата им е опрощение от техния Господ и Градините, сред които реки текат, и там ще пребивават вечно. Колко прекрасна е отплатата за деянията им!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-137
3/ал-Имран-137: Преди вас (за много народи) се осъществи повелята на Аллах. Вече вървете по земята и вижте какъв бе краят на отричащите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-138
3/ал-Имран-138: Тези (знамения) са пояснение и напътствие за хората, и наставление за богобоязливите (които се боят да не изгубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-139
3/ал-Имран-139: И не падайте духом, и не скърбете! Вие ще сте надделелите, ако сте вярващи!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-140
3/ал-Имран-140: Ако вас ви засегне рана, то такава рана е засегнала и другия народ. Тези дни (радостни и тъжни) ги редуваме сред хората, за да узнае (изпита) Аллах кои са повярвалите и да придобие свидетели от вас. ­И Аллах не обича угнетителите,
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: