ан-Ниса 12-14, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-79)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-12, 4/ан-Ниса-13, 4/ан-Ниса-14, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-79, ан-Ниса 12-14
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-12
4/ан-Ниса-12: Ако съпругите (жените) ви нямат деца, за вас е половината от онова, което са оставили. А ако имат деца, за вас е четвъртината от онова, което са оставили. Това е, след като е изпълнено завещанието и са изплатени дълговете им. Ако вие нямате деца, за съпругите (жените) ви е една четвърт от онова, което сте оставили. А ако имате деца, за тях (жените ви) е една осма от онова, което сте оставили. И това е, след като бъде изпълнено завещанието ви или бъдат изплатени дълговете ви. А ако мъжът или жената, които оставят наследство нямат деца или родители, които да ги наследят, а имат брат или сестра, в такъв случай на всеки един от двамата се пада една шеста. В случай, че са повече, тогава на тях се пада общо една трета. Това е, след като се изпълни завещанието и се изплатят дълговете, без никой да бъде ощетен. Това е за вас завет от Аллах! Аллах е всезнаещ, всеблаг.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-13
4/ан-Ниса-13: Тези са границите на Аллах и който се покорява на Аллах и на Неговия Пратеник, Той ще го въведе в Градините на Рая, сред които реки текат. Там ще пребивава вечно. Това е великото спасение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-14
4/ан-Ниса-14: А който не се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, и престъпва Неговите граници, Той ще го въведе в Огъня. Там ще пребивава вечно и ще има унизително мъчение за него.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: