ан-Ниса 7-11, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-78)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-7, 4/ан-Ниса-8, 4/ан-Ниса-9, 4/ан-Ниса-10, 4/ан-Ниса-11, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-78, ан-Ниса 7-11
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-7
4/ан-Ниса-7: Има дял за мъжете от наследството, което са оставили родителите и най-близките им, и за жените има дял от онова (наследството), което са оставили родителите и най-близките им. От него (наследството), - малко или много, имат-предписан дял.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-8
4/ан-Ниса-8: А ако на подялбата (на наследството) присъстват близки, сираци и нуждаещи се (на които не се полага дял) , то тогава им дайте и на тях от него (от наследството), и им говорете благи думи!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-9
4/ан-Ниса-9: И да се плашат те, както биха се страхували, ако оставят след себе си невръстни, онеправдани потомци! И да се боят от Аллах, да не изгубят милостта Му, и да говорят уместни (правилни) думи!
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-10
4/ан-Ниса-10: Онези, които поглъщат полагащото се на сираците несправедливо, поглъщат в стомасите си огън и ще горят в пламъци.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-11
4/ан-Ниса-11: По отношение на наследството за вашите деца, Аллах ви повелява следното: на мъжа (сина) се полага дял, два пъти колкото дяла на жената (дъщерята). Но, ако жените (дъщерите) са повече от две, на тях се полагат две трети от наследството, а ако е една, тогава половината (от наследството) е нейно. Ако починалият има деца, то на родителите му, на майката и на бащата поотделно, се пада една шеста от наследството, което е оставил. Но, ако няма деца и единствените наследници са родителите му, тогава на майката се полага една трета (останалото е за бащата). Но, ако починалият има и братя, тогава за майка му е една шеста от оставеното. Това е, след като са му платени дълговете и е изпълнено завещанието му. Не знаете кой ви е по-близък по изгода - бащите или синовете ви. (Определените по този начин дялове) са задължителното предписание на Аллах! Аллах е всезнаещ, премъдър.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: