ал-Имран 122-132, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-66)

ал-Имран: 3/ал-Имран-122, 3/ал-Имран-123, 3/ал-Имран-124, 3/ал-Имран-125, 3/ал-Имран-126, 3/ал-Имран-127, 3/ал-Имран-128, 3/ал-Имран-129, 3/ал-Имран-130, 3/ал-Имран-131, 3/ал-Имран-132, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-66, ал-Имран 122-132
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-122
3/ал-Имран-122: А две дружини от вас се уплашиха и тъкмо се бяха провалили, но Аллах ги взе под покровителство Си. И вече нека на Аллах се уповават вярващите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-123
3/ал-Имран-123: Аллах вече ви помогна при (битката) в Бадр, когато бяхте по-слаби (на брой и оръжие). И бойте се вече от Аллах, за да не загубите милостта Му и бъдете признателни!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-124
3/ал-Имран-124: Тогава казваше на вярващите: “Не ви ли стига да ви подкрепи вашият Господ с три хиляди низпослани ангели?”
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-125
3/ал-Имран-125: Даже, ако сте търпеливи и се боите да не изгубите милостта Му и те, ако случайно ви нападнат, тогава вашият Господ ще ви подкрепи с пет хиляди белязани ангели.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-126
3/ал-Имран-126: Аллах направи това (обещанието за подкрепа) за вас не за друго, а за да бъде само радостна вест за вас и за да се успокоят сърцата ви с него. Подкрепата е единствено от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия,
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-127
3/ал-Имран-127: (Тази подкрепа) е за да откъсне една част от неверниците или да ги разгроми, за да се върнат покрушени.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-128
3/ал-Имран-128: От теб нищо не зависи. ­ (Аллах) или ще приеме покаянието им, или ще ги накаже, защото те са угнетители.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-129
3/ал-Имран-129: На Аллах е всичко на небесата и на земята. Когото пожелае, Той ще опрости и когото пожелае, ще накаже. Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-130
3/ал-Имран-130: О, вярващи, не изяждайте лихвата, многократно умножена и бойте се от Аллах да не изгубите милостта Му, надявайки се така да сполучите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-131
3/ал-Имран-131: И бойте се от Огъня, подготвен за неверниците!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-132
3/ал-Имран-132: И покорявайте се на Аллах и на Пратеника, надявайки се така да бъдете помилвани!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: