ал-Имран 158-165, Свещеният Коран (Джуз'-4, страница-71)

ал-Имран: 3/ал-Имран-158, 3/ал-Имран-159, 3/ал-Имран-160, 3/ал-Имран-161, 3/ал-Имран-162, 3/ал-Имран-163, 3/ал-Имран-164, 3/ал-Имран-165, Свещеният Коран, Джуз'-4, страница-71, ал-Имран 158-165
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-158
3/ал-Имран-158: И да умрете или да бъдете убити, при Аллах ще бъдете събрани.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-159
3/ал-Имран-159: Тогава по милост от Аллах ти се смекчи спрямо тях. А ако беше груб, с твърдо сърце, те щяха да се разотидат от теб. Вече им прости и моли за опрощението им, и се съветвай с тях по делата! А решиш ли нещо, уповавай се на Аллах! Наистина Аллах обича уповаващите се Нему.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-160
3/ал-Имран-160: Ако Аллах ви подкрепи, няма кой да ви надвие, а ако ви изостави, кой след Него ще ви подкрепи? Тогава на Аллах да се уповават вярващите!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-161
3/ал-Имран-161: И не подобава на пророк да измени. А който измени, в Деня на възкресението ще дойде с онова, с което е изменил. После на всякой ще му се изплати каквото е придобил. И те не ще бъдат угнетени.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-162
3/ал-Имран-162: Нима онзи, който следва благоволението на Аллах, е като онзи, който е изпитал гнева на Аллах и мястото му е Адът? Колко лоша е тази участ!
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-163
3/ал-Имран-163: При Аллах те са на степени. И Аллах съзира най-добре техните дела.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-164
3/ал-Имран-164: Аллах праща благодатта Си над вярващите (като ги подкрепя с духа на водителя на времето), когато измежду тях самите им определя пратеник, който им чете Неговите знамения и ги пречиства, и ги учи на Писанието и на мъдростта, а преди това (преди да пожелаят Лика на Аллах) те бяха наистина в една явна заблуда.
Слушайте Коран: 3/ал-Имран-165
3/ал-Имран-165: Нима когато с двойна беда поразихте (враговете си), и вас ви порази същото, не рекохте: “Как стана това?” Кажи: “То е от вашите души.” Аллах за всяко нещо има сила.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: