Al-'Imran 158-165, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-71)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-158, 3/Al-'Imran-159, 3/Al-'Imran-160, 3/Al-'Imran-161, 3/Al-'Imran-162, 3/Al-'Imran-163, 3/Al-'Imran-164, 3/Al-'Imran-165, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-71, Al-'Imran 158-165
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-158
3/Al-'Imran-158: En als jullie sterven, of als jullie gedood worden: het is tot Allah dat jullie verzameld worden.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-159
3/Al-'Imran-159: En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was en als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. Vergeef hen dus (hun fouten) en vraag vergeving voor hen on raadpleeg hen bij de zaak. En wanneer je dan besloten hebt vertrouw dan op Allah. Voorwaar, Allah houdt van degenen die (op Allah) vertrouwen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-160
3/Al-'Imran-160: Wanneer Allah jullie helpt is er geen overwinnaar over jullie. En indien Hij jullie in de steek laat, wie is degene die jullie daarna nog kan helpen? En laat daarom de gelovigen op Allah vertrouwen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-161
3/Al-'Imran-161: En het past een Profeet niet, dat hij iets achterhoudt (van oorlogsbuit). En wie iets achterhoudt, zed wat hij achterhield op de Dag der Opstanding meenemen. Dan zal iedere ziel vergoed krijgen wat hij verricht heeft en zij zullen niet onrechtvaardig behandeld worden.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-162
3/Al-'Imran-162: Is dan iemand die het welgevallen van Allah volgt als iemand die de woede van Allah over zich afroept en wiens verblijfplaats in de Hel is? En dat is de slechtste eindbestemming!
Luister Koran: 3/Al-'Imran-163
3/Al-'Imran-163: Zij (hebben) verschillende graden bij Allah en Allah is Alziende over wat zij doen.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-164
3/Al-'Imran-164: Voorzeker, Allah gaf een grote gunst aan de gelovigen, toen Hij tot hen een Boodschapper uit hun midden stuurde. Hij draagt hun Zijn Verzen voor. En hij reinigt hen (de gelovigen) on hij onderwijst hun het Boek (de Koran) en de Wijsheid, terwijl zij daarvoor zeker in duidelijke dwaling verkeerden.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-165
3/Al-'Imran-165: En toen een ramp jullie troF (bij Oehoed), hoewel jullie (JE vijanden) met om dubbele ramp getroffen hebben (bij Badr), (waarom) zeggen jullie dan: "Waar komt dat vandaan?" Zeg: "Dat komt van jullie zelf." En Allah is Almachtig over alle zaken.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: