An-Nisa 15-19, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-80)

An-Nisa: 4/An-Nisa-15, 4/An-Nisa-16, 4/An-Nisa-17, 4/An-Nisa-18, 4/An-Nisa-19, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-80, An-Nisa 15-19
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-15
4/An-Nisa-15: En degene die van jullie vrouwen ontucht pleegt: neemt de getuigenis van vier van jullie ever hen af en wanneer zij (alle vier belastend) getuigen, sluit hen dan in de huizen op totdat de dood hen neemt of Allah voor hen een weg geeft.
Luister Koran: 4/An-Nisa-16
4/An-Nisa-16: En als twee personen van jullie daaraan schildig zijn: straft hen beiden: en als zij berouwvol zijn en zich beteren, laat hen dan met rust. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 4/An-Nisa-17
4/An-Nisa-17: Voorwaar, Allah aanvaardt slechts het berouw van degenen die het slechte uit onwetendheid bedrijven en vervolgens snel berouwvol zijn. Zij zijn degenen wan wie Allah het berouw aanvaardt en Allah is Alwetend, Alwijs.
Luister Koran: 4/An-Nisa-18
4/An-Nisa-18: En er is geen (aanvaaring van het) berouw voor degenen die het slechte bedrijven totdat een van hen de dood nabij is, (en dan) zegt: "Voorwaar, nu heb ik berouw." En ook niet voor degenen die ongelovig sterven. Zij zijn degenen voor wie Wij een pijnlijke bestraffing voorbereid hebben.
Luister Koran: 4/An-Nisa-19
4/An-Nisa-19: O jullie die geloven, het is jullie niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven, noch te verhinderen om wat jullie aan hen gegeven hebben mee te nemen, behalve als zij duidelijk ontucht pleegden. En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: