Al-'Imran 109-115, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-64)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-109, 3/Al-'Imran-110, 3/Al-'Imran-111, 3/Al-'Imran-112, 3/Al-'Imran-113, 3/Al-'Imran-114, 3/Al-'Imran-115, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-64, Al-'Imran 109-115
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-109
3/Al-'Imran-109: En aan Allah behoort alles in de hemelen en op de aarde en alle zaken worden tot Allah teruggekeerd.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-110
3/Al-'Imran-110: Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden, en jullie in Allah geloven. En als de Lieden van de Schrift zouden geloven, zou dat beter voor hen zijn, onder hen zijn er gelovigen, maar de meesten vam hen zijn begaan zware zonden.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-111
3/Al-'Imran-111: Zij zullen jullie geen kwaad berokkenen, behalve ergernis en als zij jullie bevechten zullen zij jullie de rug toekeren, daarna zullen zij niet geholpen worden.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-112
3/Al-'Imran-112: Zij werden met vernedering geslagen. waar zij zich ook bevonden, tenzij zij een verdrag met Allah en een verdrag met de mensen hadden. En zij keerden terug met de toorn van Allah en zij werden met vernedering geslagen. Dit was omdat zij de Tekenen van Allah verwierpen en de Profeten zonder recht te hebben doodden, dit was omdat zij ongehoorzaam waren en overtraden.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-113
3/Al-'Imran-113: Niet allen van de Lieden van de Schrift zijn hetzelfde: (er is) een groep onder hen die standvastig is en zij lezen de Verzen van Allah in een gedeelte van de nacht voor, terwijl zij zich neerbuigen (in hun Shalât).
Luister Koran: 3/Al-'Imran-114
3/Al-'Imran-114: Zij geloven in Allah en de Laatste Dag en zij roepen op tot het goede en zij verbieden het verwerpelijke en zij haasten zich goede werken te verrichten, zij zijn degenen die tot de rechtschapenen behoren.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-115
3/Al-'Imran-115: Van al wat zij verrichten van het goede zal niets ooit verworpen worden en Allah is op de hoogte van de Moettaqoen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: