Al-'Imran 174-180, de Heilige Koran (Djuz'-4, Pagina-73)

Al-'Imran: 3/Al-'Imran-174, 3/Al-'Imran-175, 3/Al-'Imran-176, 3/Al-'Imran-177, 3/Al-'Imran-178, 3/Al-'Imran-179, 3/Al-'Imran-180, de Heilige Koran, Djuz'-4, Pagina-73, Al-'Imran 174-180
direction_left
direction_right
Luister Koran: 3/Al-'Imran-174
3/Al-'Imran-174: En zij keerden terug (van de oorlog) met de genieting van Allah en (Zijn) Gunst: het kwaad heeft hen niet aangeraakt, want zij volgden het welgevallen van Allah en Allah is de Bezitter van de Geweldige Gunst.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-175
3/Al-'Imran-175: Voorwaar, het was slechts de Satan en zijn volgelingen die jullie bang maakten, weest daarom niet bang voor Mhen, weest bang voor Mij, indien jullie (ware) gelovigen zijn.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-176
3/Al-'Imran-176: En laat je niet treurig maken (O Moehammed) door degenen die zich naar het ongeloof haasten. Voorwaar, zij zullen Allah niet schaden. Allah wil dat Hij hen geen aandeel in het Hiernamaals geeft en voor hen is er een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-177
3/Al-'Imran-177: Voorwaar, degenen die het geloof voor ongeloof verruild hebben. zij brengen Allah in niets schade tot en voor hen is er een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-178
3/Al-'Imran-178: Laat degenen die ongelovig zijn niet denken dat Ons uitstel geven beter voor hen is: Wij geven hun slechts uitstel opdat hun zonden zullen toenemen en voor hen is er een vemederende bestraffing.
Luister Koran: 3/Al-'Imran-179
3/Al-'Imran-179: Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren totdat Hij het slechte van het goede scheidt. En Allah brengt jullie niet op de hoogte van het onwaarneembare, maar Allah kiest uit Zijn Boodschappers wie Hij wil Gelooft dus in Allah en Zijn Boodschappers. En indien jullie geloven en (Allah) vrezen hebben, den is er voor jullie een geweldige beloning
Luister Koran: 3/Al-'Imran-180
3/Al-'Imran-180: En laat degenen die gierig zijn (en achterhouden van) wat Allah hun gegeven heeft van Zijn gunst, niet denken dat het good voor hen is. Welnee, het is slecht voor hen, (het onderwerp van) hun gierigheid zal hen op de Dag der Opstanding om hun nek gehangen worden. En aan Allah behoort de erfenis van de hemelen en de aarde. En Allah is Alwetend over wat jullie doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: