ÂLİ İMRÂN 174-180, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-73)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-73
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-174, 3/ÂLİ İMRÂN-175, 3/ÂLİ İMRÂN-176, 3/ÂLİ İMRÂN-177, 3/ÂLİ İMRÂN-178, 3/ÂLİ İMRÂN-179, 3/ÂLİ İMRÂN-180, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-73, ÂLİ İMRÂN 174-180
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-174
3/ÂLİ İMRÂN-174: Böylece onlara bir kötülük dokunmadan, Allah'tan bir nimet ve fazl ile geri döndüler. Ve Allah’ın rızasına tâbî oldular. Ve Allah "Büyük Fazıl" sahibidir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-175
3/ÂLİ İMRÂN-175: Fakat şeytan, böylece ancak kendi dostlarını (onu dost edinenleri) korkutur. Artık onlardan korkmayın ve eğer sizler mü’min iseniz, (sadece) Ben'den korkun.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-176
3/ÂLİ İMRÂN-176: Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar, Allah'a hiçbir şey ile asla zarar veremezler. Allah, onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için “Büyük Azap” vardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-177
3/ÂLİ İMRÂN-177: Muhakkak ki îmân karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir şey ile asla zarar veremezler. Ve onlar için “Elîm Azap” vardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-178
3/ÂLİ İMRÂN-178: Ve sakın o kâfirler, onlara mühlet vermemizi, kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için ”Alçaltıcı Azap “ vardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-179
3/ÂLİ İMRÂN-179: Allah, habis olanı (kötüyü), temiz olandan (mü'min olanı, mü'min gözükenden) ayırıncaya kadar mü'minleri, sizin bulunduğunuz hâl üzere (mü'min olanla mü'min gözükenin bir arada olduğu bir durumda) terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek (gaybı bildirecek) değildir. Ve lâkin Allah, resûllerinden dilediği kimseyi seçer (gaybı o resûlüne bildirir). O halde, Allah'a ve O'nun resûllerine îmân edin. Ve eğer âmenû olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için "Büyük Ecir" vardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-180
3/ÂLİ İMRÂN-180: Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, (Allah yolunda infak etmeyip) cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o, kendileri için hayırdır. Bilâkis o, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptığınız şeylerden haberdar olandır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: