ÂLİ İMRÂN 154-157, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-70)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-70
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-154, 3/ÂLİ İMRÂN-155, 3/ÂLİ İMRÂN-156, 3/ÂLİ İMRÂN-157, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-70, ÂLİ İMRÂN 154-157
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-154
3/ÂLİ İMRÂN-154: Sonra (Allah), bu gamın arkasından sizin üzerinize sükûnet veren bir uyku indirdi, içinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup, canlarını önemsemişti (canlarının kaygısına düştüler). Allah'a karşı cahiliyye zannı ile haksız zanda bulunuyorlar: "Bu emirden bize bir şey (bir nasib) var mı?" diyorlar. (Onlara): "Muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır." de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. "Bu emirden bize bir şey (bir nasib) olsaydı, burada öldürülmezdik." diyorlar. Eğer siz, evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl (öldürülmeleri) yazılmış olanlar, yatacakları (ölüp düşecekleri) yere mutlaka çıkıp giderlerdi. (Bu) Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan (şüpheden), sizi temize çıkarmak (fitneden kurtarmak) içindir. Ve Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-155
3/ÂLİ İMRÂN-155: Muhakkak ki, iki topluluğun karşılaştığı gün, içinizden bir kısmı yüz çevirdi, oysa şeytan, kazandıkları bazı şeylerden dolayı (Resûlün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi), onları zillete düşürmek istedi. Ve and olsun ki, Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah Gafûr'dur, Halîm'dir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-156
3/ÂLİ İMRÂN-156: Ey âmenû olanlar! Siz, yeryüzünde sefere çıkmış veya gâzi olan (savaşa katılan) kardeşleri için "Eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi." diyen kâfirler gibi olmayın! Allah, bunu onların kalplerinde bir hasret (pişmanlık) kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah, yaptıklarınızı en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-157
3/ÂLİ İMRÂN-157: Ve eğer siz, Allah’ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır, onların topladıklarından (dünya malından) daha hayırlıdır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: