ÂLİ İMRÂN 187-194, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-75)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-75
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-187, 3/ÂLİ İMRÂN-188, 3/ÂLİ İMRÂN-189, 3/ÂLİ İMRÂN-190, 3/ÂLİ İMRÂN-191, 3/ÂLİ İMRÂN-192, 3/ÂLİ İMRÂN-193, 3/ÂLİ İMRÂN-194, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-75, ÂLİ İMRÂN 187-194
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-187
3/ÂLİ İMRÂN-187: Ve Allah, kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz." diye, misâk almıştı. Fakat onu (misâkı), arkalarına attılar (sözlerini tutmadılar) Ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-188
3/ÂLİ İMRÂN-188: Sakın zannetme ki, (Kitab Ehli’ninden olup, Kitap’tandır diyerek) getirdikleri şey ile (doğrusunu gizleyip, gerçeği açıklamayarak yaptıkları ile) ferahlayan (sevinen) kimseler ve yapmadıkları ile övülmeyi seven kimseler ki, bundan sonra onların azaptan kurtulacak bir yerde olduğunu sanma. Ve onlar için “Elîm Azap” vardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-189
3/ÂLİ İMRÂN-189: Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve Allah her şeye kaadirdir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-190
3/ÂLİ İMRÂN-190: Muhakkak ki, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ardarda gelişinde, ulûl elbab için elbette âyetler (deliller) vardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-191
3/ÂLİ İMRÂN-191: Onlar (ulûl elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri), ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken (daima) Allah'ı zikrederler. Ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler (ve derler ki): "Ey Rabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan'sın, artık bizi ateşin azabından koru.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-192
3/ÂLİ İMRÂN-192: Ey Rabbimiz! Muhakkak ki Sen, kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-193
3/ÂLİ İMRÂN-193: Rabbimiz! Muhakkak ki biz, “Rabbiniz’e âmenû olun” diye îmâna davet eden davetçiyi işittik, böylece îmân ettik (davetçiye tâbî olarak âmenû olduk) Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan (Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik) kullarınla beraber vefat ettir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-194
3/ÂLİ İMRÂN-194: Rabbimiz! Resûllerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: