ÂLİ İMRÂN 195-200, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-76)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-76
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-195, 3/ÂLİ İMRÂN-196, 3/ÂLİ İMRÂN-197, 3/ÂLİ İMRÂN-198, 3/ÂLİ İMRÂN-199, 3/ÂLİ İMRÂN-200, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-76, ÂLİ İMRÂN 195-200
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-195
3/ÂLİ İMRÂN-195: O zaman Rab'leri, onların dualarına icabet etti. (Şöyle buyurdu): Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini, Ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, Ben'im yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka, altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım, Allah'ın katından bir mükâfat olarak. Ve Allah, O'nun katında mükâfatların en güzelidir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-196
3/ÂLİ İMRÂN-196: Kâfirlerin beldeler arasında (gezip) dolaşmaları, sakın seni aldatmasın.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-197
3/ÂLİ İMRÂN-197: (Bu) Az bir metâdır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-198
3/ÂLİ İMRÂN-198: Fakat Rab'lerine karşı takva sahibi olanlar...Onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler, Allah tarafından ziyafet sofraları vardır.Ve Allah’ın katında olan şeyler, ebrar kullar için daha hayırlıdır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-199
3/ÂLİ İMRÂN-199: Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki, Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka îmân ederler. Allah'a karşı huşû duyarlar. Allah'ın âyetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükâfatları, Rab'lerinin katındadır. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-200
3/ÂLİ İMRÂN-200: Ey âmenû olanlar (ölmeden önce, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler)! Sabredin ve sabır sahibi olun! Ve râbıta kuranlar olun (râbıta kurun)! Ve Allah'a karşı takva sahibi olun! Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: