ÂLİ İMRÂN 101-108, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-63)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-63
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-101, 3/ÂLİ İMRÂN-102, 3/ÂLİ İMRÂN-103, 3/ÂLİ İMRÂN-104, 3/ÂLİ İMRÂN-105, 3/ÂLİ İMRÂN-106, 3/ÂLİ İMRÂN-107, 3/ÂLİ İMRÂN-108, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-63, ÂLİ İMRÂN 101-108
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-101
3/ÂLİ İMRÂN-101: Ve size, Allah'ın âyetleri okunurken ve aranızda O'nun (Allah'ın) Resûl'ü varken, siz nasıl inkâr edersiniz. Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o Sıratı Mustakim'e (Allah'a ulaştıran yola) hidayet olunmuştur.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-102
3/ÂLİ İMRÂN-102: Ey âmenû olanlar, Allah’a karşı “O’nun hak takvası” ile (bi hakkın takva, en üst derece takva ile) takva sahibi olun! Ve sakın siz, (Allah’a) teslim olmadan ölmeyin!
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-103
3/ÂLİ İMRÂN-103: Ve hepiniz, Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın! Ve Allah’ın sizin üzerinizdeki ni’metini hatırlayın; siz (birbirinize) düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi, böylece O’nun (Allah’ın) nimeti ile kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarında iken sizi ondan kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-104
3/ÂLİ İMRÂN-104: Sizin içinizden hayra davet eden (mürşidlerden) bir cemaat olsun ve mârufla emretsin, ve münkerden nehyetsin (men etsin). İşte onlar, onlar felâha erenlerdir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-105
3/ÂLİ İMRÂN-105: Ve kendilerine beyyineler (açık deliller) geldikten sonra, fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın! Ve işte onlar, onlar için “azîm azap” vardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-106
3/ÂLİ İMRÂN-106: O gün (bazı) yüzler ağaracak ve (bazı) yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere: “Îmânınızdan sonra siz inkâr mı ettiniz? Öyleyse inkâr etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın” (denir).
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-107
3/ÂLİ İMRÂN-107: Amma, yüzleri ağarmış olanlar ise, artık Allah’ın rahmeti içindedirler. Onlar, onun (o rahmetin) içinde ebedî kalacak olanlardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-108
3/ÂLİ İMRÂN-108: İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir, onları sana hak olarak tilavet ediyoruz (okuyup açıklıyoruz). Ve Allah, âlemlere zulüm olmasını istemez.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: