ÂLİ İMRÂN 181-186, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-74)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-74
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-181, 3/ÂLİ İMRÂN-182, 3/ÂLİ İMRÂN-183, 3/ÂLİ İMRÂN-184, 3/ÂLİ İMRÂN-185, 3/ÂLİ İMRÂN-186, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-74, ÂLİ İMRÂN 181-186
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-181
3/ÂLİ İMRÂN-181: Andolsun ki: "Muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz" diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara: "yakıcı azabı tadın" diyeceğiz.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-182
3/ÂLİ İMRÂN-182: İşte bu (azap), Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz (yaptığınız) şeyler sebebiyledir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-183
3/ÂLİ İMRÂN-183: Onlar, "Muhakkak ki Allah, “bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar, hiçbir Resûl’e“ îmân etmememiz için bize ahdetti" dediler. Onlara de ki: "Benden önce Resûller, beyyinelerle ve sizin söylediğiniz o şey ile size gelmişlerdi. Eğer siz sâdıklar (doğru söyleyenler) iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-184
3/ÂLİ İMRÂN-184: Artık seni yalanlarlarsa (üzülme), halbuki, senden önceki, açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren resûller de yalanlanmıştı.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-185
3/ÂLİ İMRÂN-185: Her nefs, ölümü tadıcıdır ve lâkin ecirleriniz (amellerinizin karşılığı) kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-186
3/ÂLİ İMRÂN-186: Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici (sözler) duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, ki bu muhakkak, işlerin “âzim” olanlarındandır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: