ÂLİ İMRÂN 109-115, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-4, Sayfa-64)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-4 » Sayfa-64
share on facebook  tweet  share on google  print  
ÂLİ İMRÂN: 3/ÂLİ İMRÂN-109, 3/ÂLİ İMRÂN-110, 3/ÂLİ İMRÂN-111, 3/ÂLİ İMRÂN-112, 3/ÂLİ İMRÂN-113, 3/ÂLİ İMRÂN-114, 3/ÂLİ İMRÂN-115, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-4, Sayfa-64, ÂLİ İMRÂN 109-115
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-109
3/ÂLİ İMRÂN-109: Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler (bütün işler), Allah'a döndürülür.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-110
3/ÂLİ İMRÂN-110: Siz, insanlar için çıkarılmış (seçilmiş) olan, ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Mâruf ile emredersiniz ve münkerden nehy edersiniz (men edersiniz). Ve siz, Allah'a îmân ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de îmân etselerdi elbette onlar için hayırlı olurdu. Onlardan bir kısmı mü'mindir ve onların çoğu da fâsıklardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-111
3/ÂLİ İMRÂN-111: Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra onlar, yardım da olunmazlar.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-112
3/ÂLİ İMRÂN-112: Onların üzerlerine, nerede olurlarsa olsunlar zillet (alçaklık) damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine (Sıratı Mustakîm'e) ve insanlardan bir ipe (Allah'a ulaştıracak olan mürşide) tutunanlar (ulaşanlar) hariç. (Onlar) Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın âyetlerini inkâr etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların (Allah'a) isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-113
3/ÂLİ İMRÂN-113: Onların (hepsi) bir değildir. Kitap ehlinden, gece saatlerinde kıyamda durup, Allah'ın âyetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-114
3/ÂLİ İMRÂN-114: Onlar, Allah'a ve yevmil âhire îmân ederler, mâruf (irfan) ile emreder ve kötülükten nehyederler (men ederler) ve hayırlara koşarlar. İşte onlar, sâlihlerdendir.
Kur'an Dinle: 3/ÂLİ İMRÂN-115
3/ÂLİ İMRÂN-115: Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o taktirde o (hayır), asla örtülmez (mutlaka mükâfâtı verilir). Ve Allah, takva sahiplerini en iyi bilendir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: