NEBE 1-30, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-582)

NEBE: 78/NEBE-1, 78/NEBE-2, 78/NEBE-3, 78/NEBE-4, 78/NEBE-5, 78/NEBE-6, 78/NEBE-7, 78/NEBE-8, 78/NEBE-9, 78/NEBE-10, 78/NEBE-11, 78/NEBE-12, 78/NEBE-13, 78/NEBE-14, 78/NEBE-15, 78/NEBE-16, 78/NEBE-17, 78/NEBE-18, 78/NEBE-19, 78/NEBE-20, 78/NEBE-21, 78/NEBE-22, 78/NEBE-23, 78/NEBE-24, 78/NEBE-25, 78/NEBE-26, 78/NEBE-27, 78/NEBE-28, 78/NEBE-29, 78/NEBE-30, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-582, NEBE 1-30
direction_left
direction_right

NEBE

Kur'an Dinle: 78/NEBE-1
78/NEBE-1: Birbirlerine neyi soruyorlar?
Kur'an Dinle: 78/NEBE-2
78/NEBE-2: Büyük haberden.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-3
78/NEBE-3: Ki onlar, onun hakkında ihtilâf içindeler.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-4
78/NEBE-4: Hayır, yakında bilecekler.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-5
78/NEBE-5: Sonra, hayır yakında bilecekler.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-6
78/NEBE-6: Arzı döşek kılmadık mı?
Kur'an Dinle: 78/NEBE-7
78/NEBE-7: Ve dağları (yeri sabit tutan) kazıklar (yapmadık mı?)
Kur'an Dinle: 78/NEBE-8
78/NEBE-8: Ve Biz, sizi çift olarak yarattık.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-9
78/NEBE-9: Ve uykunuzu dinlenme zamanı kıldık.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-10
78/NEBE-10: Ve geceyi libas (örtü) kıldık.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-11
78/NEBE-11: Ve gündüzü maişet (geçim) zamanı kıldık.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-12
78/NEBE-12: Ve sizin üstünüzde sağlam (kuvvetli) yedi kat bina ettik.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-13
78/NEBE-13: Ve (orada) pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-14
78/NEBE-14: Ve yağmur bulutlarından şarıl şarıl akan su indirdik.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-15
78/NEBE-15: Onunla taneler ve nebatlar çıkaralım diye.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-16
78/NEBE-16: Sarmaş dolaş olmuş (içiçe) bağlar ve bahçeler (oluşsun diye).
Kur'an Dinle: 78/NEBE-17
78/NEBE-17: Muhakkak ki fasıl (ayrılma) günü, (önceden) tayin edilmiş bir vakitti.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-18
78/NEBE-18: Sur’a üflendiği gün artık siz bölük bölük geleceksiniz.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-19
78/NEBE-19: Ve sema açılmış, böylece kapılar oluşmuştur.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-20
78/NEBE-20: Ve dağlar yürütülmüş, böylece serap olmuştur.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-21
78/NEBE-21: Muhakkak ki cehennem mirsad olmuştur.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-22
78/NEBE-22: Azgınlar için meab (sığınılacak yer) olarak.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-23
78/NEBE-23: (Onlar) orada bütün zamanlar boyunca kalacak olanlardır.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-24
78/NEBE-24: Orada bir serinlik ve bir içecek tatmazlar.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-25
78/NEBE-25: Gassak (irin) ve hamimden (kaynar su) başka.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-26
78/NEBE-26: Uygun bir ceza (karşılık) olarak.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-27
78/NEBE-27: Muhakkak ki onlar bir hesap ummuyorlardı.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-28
78/NEBE-28: Ve âyetlerimizi tekzip ederek yalanladılar.
Kur'an Dinle: 78/NEBE-29
78/NEBE-29: Ve Biz, herşeyi yazarak saydık (tespit ettik).
Kur'an Dinle: 78/NEBE-30
78/NEBE-30: Haydi (azabı) tadın! Size artık azaptan başkasını artırmayacağız.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: