Kur'ân-ı Kerim (Cüz-30, Sayfa-594), FECR 24-30, BELED 1-20

FECR: 89/FECR-24, 89/FECR-25, 89/FECR-26, 89/FECR-27, 89/FECR-28, 89/FECR-29, 89/FECR-30, BELED: 90/BELED-1, 90/BELED-2, 90/BELED-3, 90/BELED-4, 90/BELED-5, 90/BELED-6, 90/BELED-7, 90/BELED-8, 90/BELED-9, 90/BELED-10, 90/BELED-11, 90/BELED-12, 90/BELED-13, 90/BELED-14, 90/BELED-15, 90/BELED-16, 90/BELED-17, 90/BELED-18, 90/BELED-19, 90/BELED-20, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-30, Sayfa-594, FECR 24-30, BELED 1-20
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 89/FECR-24
89/FECR-24: “Keşke ben hayatım için (yaşarken güzel ameller) takdim etseydim.” der.
Kur'an Dinle: 89/FECR-25
89/FECR-25: Artık o izin günü, kimse O’nun (Allah’ın) azabı gibi azaplandıramaz.
Kur'an Dinle: 89/FECR-26
89/FECR-26: Ve kimse O’nun bağladığı gibi bağlayamaz.
Kur'an Dinle: 89/FECR-27
89/FECR-27: Ey mutmain olan nefs!
Kur'an Dinle: 89/FECR-28
89/FECR-28: Rabbine dön (Allah’tan) razı olarak ve Allah’ın rızasını kazanmış olarak!
Kur'an Dinle: 89/FECR-29
89/FECR-29: (Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiğin ve ruhunu Allah’a ulaştırdığın zaman Bana kul olursun) kullarımın arasına gir.
Kur'an Dinle: 89/FECR-30
89/FECR-30: Ve cennetime gir.

BELED

Kur'an Dinle: 90/BELED-1
90/BELED-1: Hayır, bu beldeye kasem ederim ki.
Kur'an Dinle: 90/BELED-2
90/BELED-2: Ve sen, bu beldede ikâmet ediyorsun.
Kur'an Dinle: 90/BELED-3
90/BELED-3: Ve babaya ve doğan çocuğa andolsun.
Kur'an Dinle: 90/BELED-4
90/BELED-4: Andolsun ki Biz insanı, meşakkat içinde yarattık.
Kur'an Dinle: 90/BELED-5
90/BELED-5: (İnsan) ona hiç kimsenin asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
Kur'an Dinle: 90/BELED-6
90/BELED-6: O: “Pekçok mal tükettim.” der.
Kur'an Dinle: 90/BELED-7
90/BELED-7: Onu hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
Kur'an Dinle: 90/BELED-8
90/BELED-8: Ona iki göz vermedik mi?
Kur'an Dinle: 90/BELED-9
90/BELED-9: Ve bir dil ve iki dudak.
Kur'an Dinle: 90/BELED-10
90/BELED-10: Ve onu iki yola (gayy yolu ve hidayet yolu) ulaştırırız.
Kur'an Dinle: 90/BELED-11
90/BELED-11: Fakat o akabeyi (sarp yokuşu) aşmadı.
Kur'an Dinle: 90/BELED-12
90/BELED-12: Ve akabenin ne olduğunu sana bildiren nedir?
Kur'an Dinle: 90/BELED-13
90/BELED-13: (Akabeyi aşmak) kölenin azadıdır.
Kur'an Dinle: 90/BELED-14
90/BELED-14: Veya yorgun ve aç olduğu günde doyurmaktır.
Kur'an Dinle: 90/BELED-15
90/BELED-15: Yakınlık sahibi (akraba) olan yetimi.
Kur'an Dinle: 90/BELED-16
90/BELED-16: Veya çok fakir bir miskini (doyurmaktır).
Kur'an Dinle: 90/BELED-17
90/BELED-17: Sonra âmenû olanlardan (Allah’a ulaşmayı dileyenlerden) ve sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden olmaktır (akabeyi aşmak).
Kur'an Dinle: 90/BELED-18
90/BELED-18: İşte onlar ashabı meymenedir (meymene sahibidir) (amel defteri (hayat filmi) sağından verilenlerdir).
Kur'an Dinle: 90/BELED-19
90/BELED-19: Ve âyetlerimizi inkâr edenler, onlar ashabı meşemedir (amel defteri (hayat filmi) solundan verilenlerdir).
Kur'an Dinle: 90/BELED-20
90/BELED-20: Onların üzerinde etrafı kapatılmış ateş vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: