Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-594), ал-Фаджр 24-30, ал-Балад 1-20

ал-Фаджр: 89/ал-Фаджр-24, 89/ал-Фаджр-25, 89/ал-Фаджр-26, 89/ал-Фаджр-27, 89/ал-Фаджр-28, 89/ал-Фаджр-29, 89/ал-Фаджр-30, ал-Балад: 90/ал-Балад-1, 90/ал-Балад-2, 90/ал-Балад-3, 90/ал-Балад-4, 90/ал-Балад-5, 90/ал-Балад-6, 90/ал-Балад-7, 90/ал-Балад-8, 90/ал-Балад-9, 90/ал-Балад-10, 90/ал-Балад-11, 90/ал-Балад-12, 90/ал-Балад-13, 90/ал-Балад-14, 90/ал-Балад-15, 90/ал-Балад-16, 90/ал-Балад-17, 90/ал-Балад-18, 90/ал-Балад-19, 90/ал-Балад-20, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-594, ал-Фаджр 24-30, ал-Балад 1-20
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-24
89/ал-Фаджр-24: Ще каже: “О, да бях сторил отнапред праведни дела”.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-25
89/ал-Фаджр-25: И в него Ден, никой друг, освен Него (освен Аллах) не би могъл да измъчи.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-26
89/ал-Фаджр-26: И никой друг не оковава, както Той оковава.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-27
89/ал-Фаджр-27: О, душа задоволена!
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-28
89/ал-Фаджр-28: Върни се при твоя Господ, доволстваща и заслужила благосклонност!
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-29
89/ал-Фаджр-29: (О, физическо тяло)! Тогава (когато изчистиш пороците от душата си и духът ти достигне до Аллах, ще си Ми раб) влез сред Моите раби.
Слушайте Коран: 89/ал-Фаджр-30
89/ал-Фаджр-30: И влез в Моя Рай.

ал-Балад

Слушайте Коран: 90/ал-Балад-1
90/ал-Балад-1: И не! Кълна се в този град.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-2
90/ал-Балад-2: И ти, в този град пребиваваш.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-3
90/ал-Балад-3: И кълна се в родителя и в неговото потомство.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-4
90/ал-Балад-4: Наситина Ние сътворихме човека в трудности.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-5
90/ал-Балад-5: Нима (човекът) смята, че никой не ще го надмогне?
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-6
90/ал-Балад-6: И казва той: “Пропилях огромно богатство”.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-7
90/ал-Балад-7: Нима смята, че никой не го вижда?
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-8
90/ал-Балад-8: Не му ли дадохме две очи?
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-9
90/ал-Балад-9: И един език, и две устни.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-10
90/ал-Балад-10: И го оставяме да избере между двата пътя (пътя на заблудата и пътяq който води към Аллах).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-11
90/ал-Балад-11: Но той не прекоси акабе (стръмния път).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-12
90/ал-Балад-12: И откъде да знаеш ти какво е акабе (стръмнина)?
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-13
90/ал-Балад-13: (Прекосяването на акабе) е освобождаването на роб.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-14
90/ал-Балад-14: Или нахранването му в ден, когато е уморен и гладен.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-15
90/ал-Балад-15: Сирака в близки отношения (роднина).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-16
90/ал-Балад-16: Или (нахранването на) окаян клетник.
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-17
90/ал-Балад-17: И после да станеш от онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах) и наставляват за търпение и милосърдие (това е преодоляването на акабе).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-18
90/ал-Балад-18: Ето това са меймене (добродетелните хора, на които книгата, в която са записани делата им (лентата на живота) се дава от дясната им страна).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-19
90/ал-Балад-19: А онези, които отхвърлят Нашите знамения, те са мешеме (заблудените хора, на които книгата, в която са записани делата им (лентата на живота) се дава от лявата им страна).
Слушайте Коран: 90/ал-Балад-20
90/ал-Балад-20: И над тях от всички краища е затворено с огън.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: