Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-595), аш-Шамс 1-15, ал-Лайл 1-14

аш-Шамс: 91/аш-Шамс-1, 91/аш-Шамс-2, 91/аш-Шамс-3, 91/аш-Шамс-4, 91/аш-Шамс-5, 91/аш-Шамс-6, 91/аш-Шамс-7, 91/аш-Шамс-8, 91/аш-Шамс-9, 91/аш-Шамс-10, 91/аш-Шамс-11, 91/аш-Шамс-12, 91/аш-Шамс-13, 91/аш-Шамс-14, 91/аш-Шамс-15, ал-Лайл: 92/ал-Лайл-1, 92/ал-Лайл-2, 92/ал-Лайл-3, 92/ал-Лайл-4, 92/ал-Лайл-5, 92/ал-Лайл-6, 92/ал-Лайл-7, 92/ал-Лайл-8, 92/ал-Лайл-9, 92/ал-Лайл-10, 92/ал-Лайл-11, 92/ал-Лайл-12, 92/ал-Лайл-13, 92/ал-Лайл-14, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-595, аш-Шамс 1-15, ал-Лайл 1-14
direction_left
direction_right

аш-Шамс

Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-1
91/аш-Шамс-1: Кълна се в слънцето и в зората (когато засияе).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-2
91/аш-Шамс-2: И в луната, която го следва.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-3
91/аш-Шамс-3: И в деня, който го проявява.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-4
91/аш-Шамс-4: И в нощта, която го покрива (скрива лъчите му).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-5
91/аш-Шамс-5: И в небето, и в Онзи, Който го е съградил.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-6
91/аш-Шамс-6: И в земята, и в Онзи, Който разпростирайки я е направил обитаема.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-7
91/аш-Шамс-7: И в душата, и в Онзи, Който я е създал (устроил така, че да може да се пречисти като премине през 7 етапа).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-8
91/аш-Шамс-8: И после на нея (на душата)й внуши пороците и пречистването.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-9
91/аш-Шамс-9: И който я пречисти (душата, плътта), той е от спасените.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-10
91/аш-Шамс-10: А който се опита да покрие недостатъците (на душата си, без да я е пречистил), той е от губещите.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-11
91/аш-Шамс-11: Самудяните заради своето непокорство отрекоха (пратеника на Аллах).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-12
91/аш-Шамс-12: И когато най-злият от тях се втурна към камилата (за да я заколи).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-13
91/аш-Шамс-13: Тогава пратеникът на Аллах им каза: “Това е камилата на Аллах, дайте й (позволете) да пие вода!”.
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-14
91/аш-Шамс-14: Ала го взеха за лъжец и я заклаха. Тогава техният Господ ги наказа заради греховете им и после това селище беше сринато (изравнено със земята).
Слушайте Коран: 91/аш-Шамс-15
91/аш-Шамс-15: И не е беда (за Аллах) краят им (гибелта на този град и този народ).

ал-Лайл

Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-1
92/ал-Лайл-1: Кълна се в нощта, когато почва да покрива.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-2
92/ал-Лайл-2: И в деня, когато (почва да) засиява.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-3
92/ал-Лайл-3: И в Този, Който е сътворил мъжа и жената.­
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-4
92/ал-Лайл-4: И наистина вашите работи (стремежи) са разхвърлени (разнообразни).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-5
92/ал-Лайл-5: Но който e дал (за Аллах) и е станал притежател на таква (страхуващ се да не изгуби милосттa на Аллах).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-6
92/ал-Лайл-6: И е потвърдил Най-прекрасното (да види лика на Аллах).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-7
92/ал-Лайл-7: То тогава Ние ще улесним за него (да види Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-8
92/ал-Лайл-8: А който е скъперничил и е бил самонадеян (виждал е себе си достатъчен сам за себе си, ненуждаещ се от нищо, богат и единствен),
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-9
92/ал-Лайл-9: и е отрекъл Най-прекрасното (да види Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-10
92/ал-Лайл-10: То тогава Ние ще улесним за него трудното (пьтя водещ кьм лоша участ).
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-11
92/ал-Лайл-11: И когато го сполети гибел, не ще го избави неговото богатство.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-12
92/ал-Лайл-12: И наистина Наша грижа е да напътим към Нас.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-13
92/ал-Лайл-13: Несъмнено, на Нас принадлежат и миналото, и бъдещето.
Слушайте Коран: 92/ал-Лайл-14
92/ал-Лайл-14: И така ви предупредих с постепенно нарастващия пламък на Огъня.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: