Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-601), ал-Аср 1-3, ал-Хумаза 1-9, ал-Фил 1-5

ал-Аср: 103/ал-Аср-1, 103/ал-Аср-2, 103/ал-Аср-3, ал-Хумаза: 104/ал-Хумаза-1, 104/ал-Хумаза-2, 104/ал-Хумаза-3, 104/ал-Хумаза-4, 104/ал-Хумаза-5, 104/ал-Хумаза-6, 104/ал-Хумаза-7, 104/ал-Хумаза-8, 104/ал-Хумаза-9, ал-Фил: 105/ал-Фил-1, 105/ал-Фил-2, 105/ал-Фил-3, 105/ал-Фил-4, 105/ал-Фил-5, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-601, ал-Аср 1-3, ал-Хумаза 1-9, ал-Фил 1-5
direction_left
direction_right

ал-Аср

Слушайте Коран: 103/ал-Аср-1
103/ал-Аср-1: Кълна се в ерата - времето­
Слушайте Коран: 103/ал-Аср-2
103/ал-Аср-2: Човекът наистина е в загуба (заблуда).
Слушайте Коран: 103/ал-Аср-3
103/ал-Аср-3: Освен онези, които наистина вярват (преминалите първите 7 стъпала) и вършат праведни дела – изчистват пороците от душите си (преминали следващите 7 стъпала), отдалите Духа си на Господ и наставляващите за Господ (преминали следващите 7 стъпала), и наставляващите за търпението (преминали последните 7 стъпала).

ал-Хумаза

Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-1
104/ал-Хумаза-1: Горко на всички клеветници-хулители и тези който се подиграват с мигане на око и вежди!
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-2
104/ал-Хумаза-2: Този който трупаше богатство и все го броеше!
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-3
104/ал-Хумаза-3: Смята, че неговото богатство ще го увековечи.
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-4
104/ал-Хумаза-4: Ала не! Ще бъде хвърлен в хутаме (пламтящ огън).
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-5
104/ал-Хумаза-5: А откъде да знаеш ти какво е (пламтящ огън) хутаме?
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-6
104/ал-Хумаза-6: (Това е) Разпаленият Огън на Аллах,
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-7
104/ал-Хумаза-7: То е (хутаме), което прониква (издига се) над сърцата.
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-8
104/ал-Хумаза-8: Наистина то ще бъде затворено над тях (над неверниците)
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-9
104/ал-Хумаза-9: И ще бъдат на удължени високи стълбове (завързани).

ал-Фил

Слушайте Коран: 105/ал-Фил-1
105/ал-Фил-1: Не видя ли (не знаеш ли) какво стори твоят Господ с владетелите на слонете?
Слушайте Коран: 105/ал-Фил-2
105/ал-Фил-2: Не осуети ли Той коварният им план?
Слушайте Коран: 105/ал-Фил-3
105/ал-Фил-3: И изпрати срещу тях ята от птици (птици, които се наричат ебабил),
Слушайте Коран: 105/ал-Фил-4
105/ал-Фил-4: (Така, че) ги замерваха с камъни от печена глина.
Слушайте Коран: 105/ал-Фил-5
105/ал-Фил-5: И така, ги направиха да приличат на проядени листа.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: