ал-Фил-5, Сура 105-Слонът (ал-Фил) стих-5

105/ал-Фил-5: И така, ги направиха да приличат на проядени листа. (българската транслитерация: Фe джeaлeхум кeaсфин мe’кул(мe’кулин).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фил-5
Сура 105-Слонът (ал-Фил) стих-5

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
българската транслитерация: Фe джeaлeхум кeaсфин мe’кул(мe’кулин).
И така, ги направиха да приличат на проядени листа.ал-Фил: 1 2 3 4 5
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: