ал-Фил-1, Сура 105-Слонът (ал-Фил) стих-1

105/ал-Фил-1: Не видя ли (не знаеш ли) какво стори твоят Господ с владетелите на слонете? (българската транслитерация: E лeм тeрe кeйфe фeaлe рaббукe би aсхабил фил(фили).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фил-1
Сура 105-Слонът (ал-Фил) стих-1

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ
българската транслитерация: E лeм тeрe кeйфe фeaлe рaббукe би aсхабил фил(фили).
Не видя ли (не знаеш ли) какво стори твоят Господ с владетелите на слонете?ал-Фил: 1 2 3 4 5
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: