Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-589), ал-Мутаффифин 35-36, ал-Иншикак 1-25

ал-Мутаффифин: 83/ал-Мутаффифин-35, 83/ал-Мутаффифин-36, ал-Иншикак: 84/ал-Иншикак-1, 84/ал-Иншикак-2, 84/ал-Иншикак-3, 84/ал-Иншикак-4, 84/ал-Иншикак-5, 84/ал-Иншикак-6, 84/ал-Иншикак-7, 84/ал-Иншикак-8, 84/ал-Иншикак-9, 84/ал-Иншикак-10, 84/ал-Иншикак-11, 84/ал-Иншикак-12, 84/ал-Иншикак-13, 84/ал-Иншикак-14, 84/ал-Иншикак-15, 84/ал-Иншикак-16, 84/ал-Иншикак-17, 84/ал-Иншикак-18, 84/ал-Иншикак-19, 84/ал-Иншикак-20, 84/ал-Иншикак-21, 84/ал-Иншикак-22, 84/ал-Иншикак-23, 84/ал-Иншикак-24, 84/ал-Иншикак-25, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-589, ал-Мутаффифин 35-36, ал-Иншикак 1-25
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-35
83/ал-Мутаффифин-35: От престоли гледат (седнали).
Слушайте Коран: 83/ал-Мутаффифин-36
83/ал-Мутаффифин-36: Не се ли въздаде на неверниците за онова, което бяха вършили?

ал-Иншикак

Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-1
84/ал-Иншикак-1: Когато небето се разцепи.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-2
84/ал-Иншикак-2: И се подчини на своя Господ и го осъществи.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-3
84/ал-Иншикак-3: И когато земята бъде разстлана и се изравни.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-4
84/ал-Иншикак-4: И изхвърли онова, което е в нея, и се опразни.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-5
84/ал-Иншикак-5: И се подчини на своя Господ и го осъществи.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-6
84/ал-Иншикак-6: О, човече! И наистина, ти насочвайки се към твоя Господ, тръгваш на война (срещу пороците на душата си). И накрая достигаш до Него( сливаш, отдаваш Духа си на Аллах)
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-7
84/ал-Иншикак-7: А на онзи, чиято книга (филмът за делата в живота) му се отдава от дясно.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-8
84/ал-Иншикак-8: То, той ще се подложи на лека равносметка.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-9
84/ал-Иншикак-9: И ще се завърне при своите хора щастлив.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-10
84/ал-Иншикак-10: А онзи, чиято книга (филмът за делата в живота) се дава откъм гърба му.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-11
84/ал-Иншикак-11: Той ще зове за (своето) унищожение (ще се моли за него).
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-12
84/ал-Иншикак-12: Постелята му ще бъде огънят (ще бъде хвърлен в пламъците).
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-13
84/ал-Иншикак-13: И наистина той беше сред своите хора щастлив (на земята).
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-14
84/ал-Иншикак-14: И си мислеше, че никога няма да се завърне назад (при Аллах).
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-15
84/ал-Иншикак-15: Ала не, наистина неговият Господ бе над него зрящ.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-16
84/ал-Иншикак-16: Но не! Кълна се в зората.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-17
84/ал-Иншикак-17: И в нощта, и в онова, което тя покрива (събира).
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-18
84/ал-Иншикак-18: И в луната, когато се изпълни (в пълнолунието).
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-19
84/ал-Иншикак-19: И вие ще преминете от ниво на ниво (ще преминете през небесните стъпала).
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-20
84/ал-Иншикак-20: И какво им става, че не искат да повярват ?
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-21
84/ал-Иншикак-21: И когато им се чете Коранът, не свеждат чела до земята?
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-22
84/ал-Иншикак-22: И не, онези, които отричат (неверниците), лъжат.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-23
84/ал-Иншикак-23: Но Аллах най-добре знае какво те (в сърцата си) потулват (това което отричат и тяхната вражда).
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-24
84/ал-Иншикак-24: И възвести ги вече за болезненото мъчение.
Слушайте Коран: 84/ал-Иншикак-25
84/ал-Иншикак-25: Освен онези, които вярват (желаят Лика на Аллах преди смъртта) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си)! За тях има безкрайна награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: