Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-599), ал-Байина 8-8, ал-Залзала 1-8, ал-Адиат 1-9

ал-Байина: 98/ал-Байина-8, ал-Залзала: 99/ал-Залзала-1, 99/ал-Залзала-2, 99/ал-Залзала-3, 99/ал-Залзала-4, 99/ал-Залзала-5, 99/ал-Залзала-6, 99/ал-Залзала-7, 99/ал-Залзала-8, ал-Адиат: 100/ал-Адиат-1, 100/ал-Адиат-2, 100/ал-Адиат-3, 100/ал-Адиат-4, 100/ал-Адиат-5, 100/ал-Адиат-6, 100/ал-Адиат-7, 100/ал-Адиат-8, 100/ал-Адиат-9, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-599, ал-Байина 8-8, ал-Залзала 1-8, ал-Адиат 1-9
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 98/ал-Байина-8
98/ал-Байина-8: Въздаянието им при техния Господ са градините на Рай - Адн, под които текат реки, и там ще пребивават вечно. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Ето това е за всеки, който изпитва хушу (вълнение, любов) към своя Господ.

ал-Залзала

Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-1
99/ал-Залзала-1: И земята, когато бъде разтърсена с мощен трус.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-2
99/ал-Залзала-2: И земята, когато изхвърли своите товари.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-3
99/ал-Залзала-3: И човек когато рече: “Какво й е на земята?”.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-4
99/ал-Залзала-4: В този Ден, тя (земята) ще разкаже своите вести.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-5
99/ал-Залзала-5: С известие от твоя Господ.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-6
99/ал-Залзала-6: В този Ден ще излязат разпръснати хората, за да им бъдат показани дела им.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-7
99/ал-Залзала-7: И който извърши добро, колкото прашинка, ще го види.
Слушайте Коран: 99/ал-Залзала-8
99/ал-Залзала-8: И който извърши зло, колкото прашинка, ще го види.

ал-Адиат

Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-1
100/ал-Адиат-1: Кълна се в търчащите с пръхтене.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-2
100/ал-Адиат-2: И после в бързо удрящите се, които пръскат искри.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-3
100/ал-Адиат-3: И в прииждащите внезапно сутрин.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-4
100/ал-Адиат-4: И така вдигащите с това прахоляк.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-5
100/ал-Адиат-5: И после с това се врязаха в общността.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-6
100/ал-Адиат-6: Наистина човекът е голям неблагодарник към своя Господ.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-7
100/ал-Адиат-7: И наистина той сам е свидетел на това.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-8
100/ал-Адиат-8: И наистина силна е любовта му към благата.
Слушайте Коран: 100/ал-Адиат-9
100/ал-Адиат-9: Нима не знат, когато бъдат изкарани от гробовете им?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: