Noble Qur'an (Juz-30, halaman-599), Al-Bayyinah 8-8, Az-Zalzalah 1-8, Al-'Adiyat 1-9

Noble Qur'an » Juz-30 » halaman-599
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Bayyinah: 98/Al-Bayyinah-8, Az-Zalzalah: 99/Az-Zalzalah-1, 99/Az-Zalzalah-2, 99/Az-Zalzalah-3, 99/Az-Zalzalah-4, 99/Az-Zalzalah-5, 99/Az-Zalzalah-6, 99/Az-Zalzalah-7, 99/Az-Zalzalah-8, Al-'Adiyat: 100/Al-'Adiyat-1, 100/Al-'Adiyat-2, 100/Al-'Adiyat-3, 100/Al-'Adiyat-4, 100/Al-'Adiyat-5, 100/Al-'Adiyat-6, 100/Al-'Adiyat-7, 100/Al-'Adiyat-8, 100/Al-'Adiyat-9, Noble Qur'an, Juz-30, halaman-599, Al-Bayyinah 8-8, Az-Zalzalah 1-8, Al-'Adiyat 1-9
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 98/Al-Bayyinah-8
98/Al-Bayyinah-8: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

Az-Zalzalah

Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-1
99/Az-Zalzalah-1: Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-2
99/Az-Zalzalah-2: dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya,
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-3
99/Az-Zalzalah-3: dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?",
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-4
99/Az-Zalzalah-4: pada hari itu bumi menceritakan beritanya,
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-5
99/Az-Zalzalah-5: karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-6
99/Az-Zalzalah-6: Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka,
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-7
99/Az-Zalzalah-7: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.
Dengar Quran: 99/Az-Zalzalah-8
99/Az-Zalzalah-8: Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Al-'Adiyat

Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-1
100/Al-'Adiyat-1: Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah,
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-2
100/Al-'Adiyat-2: dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya),
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-3
100/Al-'Adiyat-3: dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-4
100/Al-'Adiyat-4: maka ia menerbangkan debu,
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-5
100/Al-'Adiyat-5: dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-6
100/Al-'Adiyat-6: sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya,
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-7
100/Al-'Adiyat-7: dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-8
100/Al-'Adiyat-8: dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-9
100/Al-'Adiyat-9: Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur,
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: