Noble Qur'an (Juz-30, halaman-600), Al-'Adiyat 10-11, Al-Qari'ah 1-11, At-Takasur 1-8

Noble Qur'an » Juz-30 » halaman-600
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-'Adiyat: 100/Al-'Adiyat-10, 100/Al-'Adiyat-11, Al-Qari'ah: 101/Al-Qari'ah-1, 101/Al-Qari'ah-2, 101/Al-Qari'ah-3, 101/Al-Qari'ah-4, 101/Al-Qari'ah-5, 101/Al-Qari'ah-6, 101/Al-Qari'ah-7, 101/Al-Qari'ah-8, 101/Al-Qari'ah-9, 101/Al-Qari'ah-10, 101/Al-Qari'ah-11, At-Takasur: 102/At-Takasur-1, 102/At-Takasur-2, 102/At-Takasur-3, 102/At-Takasur-4, 102/At-Takasur-5, 102/At-Takasur-6, 102/At-Takasur-7, 102/At-Takasur-8, Noble Qur'an, Juz-30, halaman-600, Al-'Adiyat 10-11, Al-Qari'ah 1-11, At-Takasur 1-8
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-10
100/Al-'Adiyat-10: dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,
Dengar Quran: 100/Al-'Adiyat-11
100/Al-'Adiyat-11: sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.

Al-Qari'ah

Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-1
101/Al-Qari'ah-1: Hari Kiamat,
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-2
101/Al-Qari'ah-2: apakah hari Kiamat itu?
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-3
101/Al-Qari'ah-3: Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-4
101/Al-Qari'ah-4: Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran,
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-5
101/Al-Qari'ah-5: dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan.
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-6
101/Al-Qari'ah-6: Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-7
101/Al-Qari'ah-7: maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-8
101/Al-Qari'ah-8: Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya,
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-9
101/Al-Qari'ah-9: maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-10
101/Al-Qari'ah-10: Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?
Dengar Quran: 101/Al-Qari'ah-11
101/Al-Qari'ah-11: (Yaitu) api yang sangat panas.

At-Takasur

Dengar Quran: 102/At-Takasur-1
102/At-Takasur-1: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,
Dengar Quran: 102/At-Takasur-2
102/At-Takasur-2: sampai kamu masuk ke dalam kubur.
Dengar Quran: 102/At-Takasur-3
102/At-Takasur-3: Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu),
Dengar Quran: 102/At-Takasur-4
102/At-Takasur-4: dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.
Dengar Quran: 102/At-Takasur-5
102/At-Takasur-5: Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin,
Dengar Quran: 102/At-Takasur-6
102/At-Takasur-6: niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,
Dengar Quran: 102/At-Takasur-7
102/At-Takasur-7: dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin.
Dengar Quran: 102/At-Takasur-8
102/At-Takasur-8: kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: