Noble Qur'an (Juz-30, halaman-603), Al-Kafirun 1-6, An-Nasr 1-3, Al-Lahab 1-5

Noble Qur'an » Juz-30 » halaman-603
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Kafirun: 109/Al-Kafirun-1, 109/Al-Kafirun-2, 109/Al-Kafirun-3, 109/Al-Kafirun-4, 109/Al-Kafirun-5, 109/Al-Kafirun-6, An-Nasr: 110/An-Nasr-1, 110/An-Nasr-2, 110/An-Nasr-3, Al-Lahab: 111/Al-Lahab-1, 111/Al-Lahab-2, 111/Al-Lahab-3, 111/Al-Lahab-4, 111/Al-Lahab-5, Noble Qur'an, Juz-30, halaman-603, Al-Kafirun 1-6, An-Nasr 1-3, Al-Lahab 1-5
direction_left
direction_right

Al-Kafirun

Dengar Quran: 109/Al-Kafirun-1
109/Al-Kafirun-1: Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,
Dengar Quran: 109/Al-Kafirun-2
109/Al-Kafirun-2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
Dengar Quran: 109/Al-Kafirun-3
109/Al-Kafirun-3: Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dengar Quran: 109/Al-Kafirun-4
109/Al-Kafirun-4: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
Dengar Quran: 109/Al-Kafirun-5
109/Al-Kafirun-5: dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.
Dengar Quran: 109/Al-Kafirun-6
109/Al-Kafirun-6: Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku".

An-Nasr

Dengar Quran: 110/An-Nasr-1
110/An-Nasr-1: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
Dengar Quran: 110/An-Nasr-2
110/An-Nasr-2: dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong,
Dengar Quran: 110/An-Nasr-3
110/An-Nasr-3: maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat.

Al-Lahab

Dengar Quran: 111/Al-Lahab-1
111/Al-Lahab-1: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa.
Dengar Quran: 111/Al-Lahab-2
111/Al-Lahab-2: Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.
Dengar Quran: 111/Al-Lahab-3
111/Al-Lahab-3: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.
Dengar Quran: 111/Al-Lahab-4
111/Al-Lahab-4: Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.
Dengar Quran: 111/Al-Lahab-5
111/Al-Lahab-5: Yang di lehernya ada tali dari sabut.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: