Noble Qur'an (Juz-30, halaman-583), An-Naba’ 31-40, An-Nazi’at 1-15

Noble Qur'an » Juz-30 » halaman-583
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Naba’: 78/An-Naba’-31, 78/An-Naba’-32, 78/An-Naba’-33, 78/An-Naba’-34, 78/An-Naba’-35, 78/An-Naba’-36, 78/An-Naba’-37, 78/An-Naba’-38, 78/An-Naba’-39, 78/An-Naba’-40, An-Nazi’at: 79/An-Nazi’at-1, 79/An-Nazi’at-2, 79/An-Nazi’at-3, 79/An-Nazi’at-4, 79/An-Nazi’at-5, 79/An-Nazi’at-6, 79/An-Nazi’at-7, 79/An-Nazi’at-8, 79/An-Nazi’at-9, 79/An-Nazi’at-10, 79/An-Nazi’at-11, 79/An-Nazi’at-12, 79/An-Nazi’at-13, 79/An-Nazi’at-14, 79/An-Nazi’at-15, Noble Qur'an, Juz-30, halaman-583, An-Naba’ 31-40, An-Nazi’at 1-15
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 78/An-Naba’-31
78/An-Naba’-31: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-32
78/An-Naba’-32: (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-33
78/An-Naba’-33: dan gadis-gadis remaja yang sebaya,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-34
78/An-Naba’-34: dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman).
Dengar Quran: 78/An-Naba’-35
78/An-Naba’-35: Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula) perkataan dusta.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-36
78/An-Naba’-36: Sebagai pembalasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak,
Dengar Quran: 78/An-Naba’-37
78/An-Naba’-37: Tuhan Yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya; Yang Maha Pemurah. Mereka tidak dapat berbicara dengan Dia.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-38
78/An-Naba’-38: Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri bershaf-shaf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang benar.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-39
78/An-Naba’-39: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka barangsiapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Tuhannya.
Dengar Quran: 78/An-Naba’-40
78/An-Naba’-40: Sesungguhnya Kami telah memperingatkan kepadamu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya; dan orang kafir berkata: "Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah".

An-Nazi’at

Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-1
79/An-Nazi’at-1: Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-2
79/An-Nazi’at-2: dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-3
79/An-Nazi’at-3: dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-4
79/An-Nazi’at-4: dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-5
79/An-Nazi’at-5: dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-6
79/An-Nazi’at-6: (Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-7
79/An-Nazi’at-7: tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-8
79/An-Nazi’at-8: Hati manusia pada waktu itu sangat takut,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-9
79/An-Nazi’at-9: Pandangannya tunduk.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-10
79/An-Nazi’at-10: (Orang-orang kafir) berkata: "Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan semula?
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-11
79/An-Nazi’at-11: Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?"
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-12
79/An-Nazi’at-12: Mereka berkata: "Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan".
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-13
79/An-Nazi’at-13: Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah satu kali tiupan saja,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-14
79/An-Nazi’at-14: maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-15
79/An-Nazi’at-15: Sudah sampaikah kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: