An-Nazi’at 16-46, Noble Qur'an (Juz-30, halaman-584)

Noble Qur'an » Juz-30 » halaman-584
share on facebook  tweet  share on google  print  
An-Nazi’at: 79/An-Nazi’at-16, 79/An-Nazi’at-17, 79/An-Nazi’at-18, 79/An-Nazi’at-19, 79/An-Nazi’at-20, 79/An-Nazi’at-21, 79/An-Nazi’at-22, 79/An-Nazi’at-23, 79/An-Nazi’at-24, 79/An-Nazi’at-25, 79/An-Nazi’at-26, 79/An-Nazi’at-27, 79/An-Nazi’at-28, 79/An-Nazi’at-29, 79/An-Nazi’at-30, 79/An-Nazi’at-31, 79/An-Nazi’at-32, 79/An-Nazi’at-33, 79/An-Nazi’at-34, 79/An-Nazi’at-35, 79/An-Nazi’at-36, 79/An-Nazi’at-37, 79/An-Nazi’at-38, 79/An-Nazi’at-39, 79/An-Nazi’at-40, 79/An-Nazi’at-41, 79/An-Nazi’at-42, 79/An-Nazi’at-43, 79/An-Nazi’at-44, 79/An-Nazi’at-45, 79/An-Nazi’at-46, Noble Qur'an, Juz-30, halaman-584, An-Nazi’at 16-46
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-16
79/An-Nazi’at-16: Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-17
79/An-Nazi’at-17: "Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-18
79/An-Nazi’at-18: dan katakanlah (kepada Fir'aun): "Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)".
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-19
79/An-Nazi’at-19: Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?"
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-20
79/An-Nazi’at-20: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-21
79/An-Nazi’at-21: Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-22
79/An-Nazi’at-22: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-23
79/An-Nazi’at-23: Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-24
79/An-Nazi’at-24: (Seraya) berkata: "Akulah tuhanmu yang paling tinggi".
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-25
79/An-Nazi’at-25: Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-26
79/An-Nazi’at-26: Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-27
79/An-Nazi’at-27: Apakah kamu lebih sulit penciptaanya ataukah langit? Allah telah membinanya,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-28
79/An-Nazi’at-28: Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-29
79/An-Nazi’at-29: dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-30
79/An-Nazi’at-30: Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-31
79/An-Nazi’at-31: Ia memancarkan daripadanya mata airnya, dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-32
79/An-Nazi’at-32: Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-33
79/An-Nazi’at-33: (semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-34
79/An-Nazi’at-34: Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-35
79/An-Nazi’at-35: Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-36
79/An-Nazi’at-36: dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-37
79/An-Nazi’at-37: Adapun orang yang melampaui batas,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-38
79/An-Nazi’at-38: dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-39
79/An-Nazi’at-39: maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-40
79/An-Nazi’at-40: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-41
79/An-Nazi’at-41: maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal(nya).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-42
79/An-Nazi’at-42: (Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari kebangkitan, kapankah terjadinya?
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-43
79/An-Nazi’at-43: Siapakah kamu (maka) dapat menyebutkan (waktunya)?
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-44
79/An-Nazi’at-44: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-45
79/An-Nazi’at-45: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit)
Dengar Quran: 79/An-Nazi’at-46
79/An-Nazi’at-46: Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: