An-Nazi'at 16-46, de Heilige Koran (Djuz'-30, Pagina-584)

An-Nazi'at: 79/An-Nazi'at-16, 79/An-Nazi'at-17, 79/An-Nazi'at-18, 79/An-Nazi'at-19, 79/An-Nazi'at-20, 79/An-Nazi'at-21, 79/An-Nazi'at-22, 79/An-Nazi'at-23, 79/An-Nazi'at-24, 79/An-Nazi'at-25, 79/An-Nazi'at-26, 79/An-Nazi'at-27, 79/An-Nazi'at-28, 79/An-Nazi'at-29, 79/An-Nazi'at-30, 79/An-Nazi'at-31, 79/An-Nazi'at-32, 79/An-Nazi'at-33, 79/An-Nazi'at-34, 79/An-Nazi'at-35, 79/An-Nazi'at-36, 79/An-Nazi'at-37, 79/An-Nazi'at-38, 79/An-Nazi'at-39, 79/An-Nazi'at-40, 79/An-Nazi'at-41, 79/An-Nazi'at-42, 79/An-Nazi'at-43, 79/An-Nazi'at-44, 79/An-Nazi'at-45, 79/An-Nazi'at-46, de Heilige Koran, Djuz'-30, Pagina-584, An-Nazi'at 16-46
direction_left
direction_right
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-16
79/An-Nazi'at-16: Toen zijn Heer hem riep in de heilige vallei van Thoewa.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-17
79/An-Nazi'at-17: (Allah zei:) "Ga naar Fir'aun: voorwaar, hij was in overtreding.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-18
79/An-Nazi'at-18: En zeg tot hem: "Heb jij de wil om jezelf te reinigen (van zonde)?
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-19
79/An-Nazi'at-19: En dat ik jou tot jouw Heer zal leiden, zodat jij (Hem) vreest?"
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-20
79/An-Nazi'at-20: En hij toonde hem de grote Tekenen (wonderen).
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-21
79/An-Nazi'at-21: Maar hij loochende en was ongehoorzaam.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-22
79/An-Nazi'at-22: Vervolgens draaide hij zich om en vluchtte.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-23
79/An-Nazi'at-23: Toen verzamelde hij (zijn tovenaars) en riep uit.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-24
79/An-Nazi'at-24: En zei: "Ik ben jullie heer, de hoogste."
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-25
79/An-Nazi'at-25: En Allah greep hem met de bestraffing voor het eerste en het laatste (van wat hij zei)."
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-26
79/An-Nazi'at-26: Voorwaar, daarin is zeker onderricht voor wie (Allah) vreest.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-27
79/An-Nazi'at-27: Is de schepping van jullie moeilijker dan die van de hemel die Hij gebouwd heeft?
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-28
79/An-Nazi'at-28: Hij verhief haar (de hemel) en vervolmaakte haar.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-29
79/An-Nazi'at-29: En Hij maakte haar nacht duister en Hij maakte haar dag licht.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-30
79/An-Nazi'at-30: En daarna spreidde Hij de aarde uit.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-31
79/An-Nazi'at-31: En Hij bracht uit haar haar water en planten tevoorschijn.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-32
79/An-Nazi'at-32: En Hij verstevigde de bergen.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-33
79/An-Nazi'at-33: Als een voorziening voor jullie en voor jullie vee.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-34
79/An-Nazi'at-34: Wanneer dan de overweldigende gebeurtenis plaatsvindt.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-35
79/An-Nazi'at-35: Op die Dag zal de mens zich herinneren wat hij bedreef.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-36
79/An-Nazi'at-36: En de Hel zal getoond worden aan wie ziet.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-37
79/An-Nazi'at-37: Wat betreft degene die overtrad.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-38
79/An-Nazi'at-38: En de voorkeur gaf aan het wereldse leven.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-39
79/An-Nazi'at-39: Voorwaar, de Hel is de verblijfplaats!
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-40
79/An-Nazi'at-40: En wat betreft degene die de macht van zijn Heer vreesde en zijn ziel weerhield van slechte begeerten.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-41
79/An-Nazi'at-41: Voorwaar, het Paradijs is de verblijfplaats.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-42
79/An-Nazi'at-42: Zij vragen jou naar het Uur: "Wanneer zal het plaatsvinden?"
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-43
79/An-Nazi'at-43: Hoe kan jij dat noemen?
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-44
79/An-Nazi'at-44: Bij jouw Heer is de kennis daarover.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-45
79/An-Nazi'at-45: Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest.
Luister Koran: 79/An-Nazi'at-46
79/An-Nazi'at-46: Op de Dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of de morgen op de aarde verbleven.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: