Al-Muthaffifin 7-34, de Heilige Koran (Djuz'-30, Pagina-588)

Al-Muthaffifin: 83/Al-Muthaffifin-7, 83/Al-Muthaffifin-8, 83/Al-Muthaffifin-9, 83/Al-Muthaffifin-10, 83/Al-Muthaffifin-11, 83/Al-Muthaffifin-12, 83/Al-Muthaffifin-13, 83/Al-Muthaffifin-14, 83/Al-Muthaffifin-15, 83/Al-Muthaffifin-16, 83/Al-Muthaffifin-17, 83/Al-Muthaffifin-18, 83/Al-Muthaffifin-19, 83/Al-Muthaffifin-20, 83/Al-Muthaffifin-21, 83/Al-Muthaffifin-22, 83/Al-Muthaffifin-23, 83/Al-Muthaffifin-24, 83/Al-Muthaffifin-25, 83/Al-Muthaffifin-26, 83/Al-Muthaffifin-27, 83/Al-Muthaffifin-28, 83/Al-Muthaffifin-29, 83/Al-Muthaffifin-30, 83/Al-Muthaffifin-31, 83/Al-Muthaffifin-32, 83/Al-Muthaffifin-33, 83/Al-Muthaffifin-34, de Heilige Koran, Djuz'-30, Pagina-588, Al-Muthaffifin 7-34
direction_left
direction_right
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-7
83/Al-Muthaffifin-7: Nee, voorwaar, het boek van de zondigen is in Siddjîen.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-8
83/Al-Muthaffifin-8: En wat doet jou weten wat Siddjîen is?
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-9
83/Al-Muthaffifin-9: Een volbeschreven boek.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-10
83/Al-Muthaffifin-10: Wee die Dag de loochenaars!
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-11
83/Al-Muthaffifin-11: Degenen die de Dag des Oordeels loochenen.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-12
83/Al-Muthaffifin-12: En niemand loochent die behalve elke zondige overtreder.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-13
83/Al-Muthaffifin-13: Wanneer Onze Verzen aan hem worden voorgedragen, zegt hij: "Fabels van de vroegeren!"
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-14
83/Al-Muthaffifin-14: Nee! Wat zij plachten te doen heeft zelfs hun harten bedekt.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-15
83/Al-Muthaffifin-15: Nee, voorwaar, zij zullen zeker op die Dag van hun Heer afgescheiden zijn.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-16
83/Al-Muthaffifin-16: Vervolgens zullen zij zeker Djahîm (de Hel) binnengaan.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-17
83/Al-Muthaffifin-17: Daarop wordt gezegd: "Dit is dat wat jullie plachten te loochenen."
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-18
83/Al-Muthaffifin-18: Nee! Voorwaar, het boek van de deugdzamen is zeker in 'Illiyyôen.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-19
83/Al-Muthaffifin-19: En wat doet jou weten wat 'Illiyyôen is?
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-20
83/Al-Muthaffifin-20: Een volbeschreven Boek.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-21
83/Al-Muthaffifin-21: De bij (Allah) gebrachten zijn er getuigen van.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-22
83/Al-Muthaffifin-22: Voorwaar, de deugdzamen zullen zeker in Na'im (het Paradijs) vertoeven.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-23
83/Al-Muthaffifin-23: Op rustbanken kijken zij toe.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-24
83/Al-Muthaffifin-24: Jij herkent in hun gezichten de stralende gelukzaligheid
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-25
83/Al-Muthaffifin-25: Hun wordt verzegeld drinken ingeschonken.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-26
83/Al-Muthaffifin-26: Waarvan het zegel van muskus is, en laten de wedijveraars hierom dan wedijveren.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-27
83/Al-Muthaffifin-27: En zijn mengdrank is van (de bron) Tasmîm.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-28
83/Al-Muthaffifin-28: Een bron waarvan de nabijgebrachten drinken.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-29
83/Al-Muthaffifin-29: Voorwaar, degenen die zondigden plachten over degenen die geloofden te lachen.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-30
83/Al-Muthaffifin-30: En wanneer zij aan hen voorbijgingen, knipoogden zij naar elkaar.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-31
83/Al-Muthaffifin-31: En wanneer zij terugkeerden naar hun volk, keerden zij verheugd terug.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-32
83/Al-Muthaffifin-32: En wanneer zij hen zagen, zeiden zij: "Voorwaar, zij zijn zeker dwalend."
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-33
83/Al-Muthaffifin-33: En zij zijn niet als bewakers over hen gezonden.
Luister Koran: 83/Al-Muthaffifin-34
83/Al-Muthaffifin-34: Maar op deze Dag zullen degenen die geloven lachen over de ongelovigen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: