de Heilige Koran (Djuz'-30, Pagina-591), Ath-Thariq 1-17, Al-A'la 1-15

Ath-Thariq: 86/Ath-Thariq-1, 86/Ath-Thariq-2, 86/Ath-Thariq-3, 86/Ath-Thariq-4, 86/Ath-Thariq-5, 86/Ath-Thariq-6, 86/Ath-Thariq-7, 86/Ath-Thariq-8, 86/Ath-Thariq-9, 86/Ath-Thariq-10, 86/Ath-Thariq-11, 86/Ath-Thariq-12, 86/Ath-Thariq-13, 86/Ath-Thariq-14, 86/Ath-Thariq-15, 86/Ath-Thariq-16, 86/Ath-Thariq-17, Al-A'la: 87/Al-A'la-1, 87/Al-A'la-2, 87/Al-A'la-3, 87/Al-A'la-4, 87/Al-A'la-5, 87/Al-A'la-6, 87/Al-A'la-7, 87/Al-A'la-8, 87/Al-A'la-9, 87/Al-A'la-10, 87/Al-A'la-11, 87/Al-A'la-12, 87/Al-A'la-13, 87/Al-A'la-14, 87/Al-A'la-15, de Heilige Koran, Djuz'-30, Pagina-591, Ath-Thariq 1-17, Al-A'la 1-15
direction_left
direction_right

Ath-Thariq

Luister Koran: 86/Ath-Thariq-1
86/Ath-Thariq-1: Bij de hemel en de verlichtende ster.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-2
86/Ath-Thariq-2: En wat doet jou weten wat de verlichtende ster is?
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-3
86/Ath-Thariq-3: De doordringende ster.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-4
86/Ath-Thariq-4: Voorwaar, er is geen ziel of er is een bewaker over aangesteld.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-5
86/Ath-Thariq-5: Laat de mens er daarom over denken waarvan hij geschapen is.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-6
86/Ath-Thariq-6: Geschapen is hij van een spurtend water.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-7
86/Ath-Thariq-7: Dat komt van tussen de lendenen en de ribben.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-8
86/Ath-Thariq-8: Voorwaar, Hij heeft zeker macht over zijn terugkeer.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-9
86/Ath-Thariq-9: Op de Dag dat de harten beproefd worden.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-10
86/Ath-Thariq-10: Dan heeft hij geen kracht en geen helper.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-11
86/Ath-Thariq-11: Bij de hemel, regen bevattend.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-12
86/Ath-Thariq-12: En bij de aarde, planten bevattend.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-13
86/Ath-Thariq-13: Voorwaar, hij (de Koran) is zeker een beslissend Woord.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-14
86/Ath-Thariq-14: En hij bevat geen scherts.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-15
86/Ath-Thariq-15: Voorwaar, zij beramen een plan.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-16
86/Ath-Thariq-16: En Ik beraam een plan.
Luister Koran: 86/Ath-Thariq-17
86/Ath-Thariq-17: Geef daarom de ongelovigen uitstel, geef hun even uitstel.

Al-A'la

Luister Koran: 87/Al-A'la-1
87/Al-A'la-1: Prijs de naam van jouw Heer, de Hoogste.
Luister Koran: 87/Al-A'la-2
87/Al-A'la-2: Degene Die geschapen heeft en vervolmaakt.
Luister Koran: 87/Al-A'la-3
87/Al-A'la-3: En Degene Die de maat bepaald heeft en Die geleid heeft.
Luister Koran: 87/Al-A'la-4
87/Al-A'la-4: Degene die het weidegras doet groeien.
Luister Koran: 87/Al-A'la-5
87/Al-A'la-5: En het daarna dor (en) zwart maakt.
Luister Koran: 87/Al-A'la-6
87/Al-A'la-6: Wij zullen (de Koran) aan jou voordragen en jij zult (hem) niet vergeten.
Luister Koran: 87/Al-A'la-7
87/Al-A'la-7: Behalve wat Allah wil. Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.
Luister Koran: 87/Al-A'la-8
87/Al-A'la-8: En Wij zullen het gemakkelijke voor jou gemakkelijk maken.
Luister Koran: 87/Al-A'la-9
87/Al-A'la-9: Vermaan daarom, als de Vermaning (hun) baat.
Luister Koran: 87/Al-A'la-10
87/Al-A'la-10: Wie (Allah) vreest zal zich laten vermanen.
Luister Koran: 87/Al-A'la-11
87/Al-A'la-11: Maar de ellendige zal het vermijden.
Luister Koran: 87/Al-A'la-12
87/Al-A'la-12: Degene die het grote Vuur binnengaat.
Luister Koran: 87/Al-A'la-13
87/Al-A'la-13: Hij zal dan daarin niet sterven en niet leven.
Luister Koran: 87/Al-A'la-14
87/Al-A'la-14: Hij die zich reinigt (van zijn zonden) zal waarlijk slagen.
Luister Koran: 87/Al-A'la-15
87/Al-A'la-15: En (ook) die de Naam van zijn Heer gedenkt en de shalât verricht.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: