Noble Qur'an (Juz-30, halaman-591), At-Tariq 1-17, Al-A’la 1-15

Noble Qur'an » Juz-30 » halaman-591
share on facebook  tweet  share on google  print  
At-Tariq: 86/At-Tariq-1, 86/At-Tariq-2, 86/At-Tariq-3, 86/At-Tariq-4, 86/At-Tariq-5, 86/At-Tariq-6, 86/At-Tariq-7, 86/At-Tariq-8, 86/At-Tariq-9, 86/At-Tariq-10, 86/At-Tariq-11, 86/At-Tariq-12, 86/At-Tariq-13, 86/At-Tariq-14, 86/At-Tariq-15, 86/At-Tariq-16, 86/At-Tariq-17, Al-A’la: 87/Al-A’la-1, 87/Al-A’la-2, 87/Al-A’la-3, 87/Al-A’la-4, 87/Al-A’la-5, 87/Al-A’la-6, 87/Al-A’la-7, 87/Al-A’la-8, 87/Al-A’la-9, 87/Al-A’la-10, 87/Al-A’la-11, 87/Al-A’la-12, 87/Al-A’la-13, 87/Al-A’la-14, 87/Al-A’la-15, Noble Qur'an, Juz-30, halaman-591, At-Tariq 1-17, Al-A’la 1-15
direction_left
direction_right

At-Tariq

Dengar Quran: 86/At-Tariq-1
86/At-Tariq-1: Demi langit dan yang datang pada malam hari,
Dengar Quran: 86/At-Tariq-2
86/At-Tariq-2: tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
Dengar Quran: 86/At-Tariq-3
86/At-Tariq-3: (yaitu) bintang yang cahayanya menembus,
Dengar Quran: 86/At-Tariq-4
86/At-Tariq-4: tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya.
Dengar Quran: 86/At-Tariq-5
86/At-Tariq-5: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan?
Dengar Quran: 86/At-Tariq-6
86/At-Tariq-6: Dia diciptakan dari air yang dipancarkan,
Dengar Quran: 86/At-Tariq-7
86/At-Tariq-7: yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.
Dengar Quran: 86/At-Tariq-8
86/At-Tariq-8: Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya (hidup sesudah mati).
Dengar Quran: 86/At-Tariq-9
86/At-Tariq-9: Pada hari dinampakkan segala rahasia,
Dengar Quran: 86/At-Tariq-10
86/At-Tariq-10: maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatanpun dan tidak (pula) seorang penolong.
Dengar Quran: 86/At-Tariq-11
86/At-Tariq-11: Demi langit yang mengandung hujan
Dengar Quran: 86/At-Tariq-12
86/At-Tariq-12: dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan,
Dengar Quran: 86/At-Tariq-13
86/At-Tariq-13: sesungguhnya Al Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang bathil.
Dengar Quran: 86/At-Tariq-14
86/At-Tariq-14: dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau.
Dengar Quran: 86/At-Tariq-15
86/At-Tariq-15: Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya.
Dengar Quran: 86/At-Tariq-16
86/At-Tariq-16: Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya.
Dengar Quran: 86/At-Tariq-17
86/At-Tariq-17: Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar.

Al-A’la

Dengar Quran: 87/Al-A’la-1
87/Al-A’la-1: Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tingi,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-2
87/Al-A’la-2: yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya),
Dengar Quran: 87/Al-A’la-3
87/Al-A’la-3: dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-4
87/Al-A’la-4: dan yang menumbuhkan rumput-rumputan,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-5
87/Al-A’la-5: lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-6
87/Al-A’la-6: Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) maka kamu tidak akan lupa,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-7
87/Al-A’la-7: kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-8
87/Al-A’la-8: dan Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-9
87/Al-A’la-9: oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-10
87/Al-A’la-10: orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran,
Dengar Quran: 87/Al-A’la-11
87/Al-A’la-11: dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-12
87/Al-A’la-12: (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka).
Dengar Quran: 87/Al-A’la-13
87/Al-A’la-13: Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) hidup.
Dengar Quran: 87/Al-A’la-14
87/Al-A’la-14: Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman),
Dengar Quran: 87/Al-A’la-15
87/Al-A’la-15: dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: